Jak usunąć czas trwania z tagów zasad przechowywania w programie Outlook

Podsumowanie

Domyślnie program Microsoft Outlook wyświetla następujące informacje w tagach zasad przechowywania:

  • Nazwa znacznika
  • Czas trwania tagu

W kompilacji 16.0.12318.10000 programu Outlook dla usługi Office 365 wprowadzono zmianę, która umożliwia administratorom i użytkownikom usuwanie informacji o czasie trwania z widoku tagów. Na przykład tag 1 Miesiąc Usuń (30 dni) staje się 1 miesiącem Usuń.

Aby usunąć informacje o czasie trwania, ustaw następujący klucz rejestru.

Type (Typ) Wartość
Podklucz rejestru HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Preferences
Nazwa wartości HideRetentionPolicyDuration
Typ wartości REG_DWORD
Dane wartości 0x1

Uwaga

  • Wartość właściwości 0x0 domyślnego programu Outlook (wyświetlane są informacje o czasie trwania).
  • Wartość pola 0x1 usuwa informacje o czasie trwania i wyświetla tylko nazwę zasad.
  • Ta zmiana nie będzie rzutowana na pakiet Office 2016 ani na wcześniejsze wersje.