Dokumentacja usługi Microsoft Power Automate

Power Automate to usługa, która umożliwia tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy między ulubionymi aplikacjami i usługami w celu synchronizowania plików, odbierania powiadomień, zbierania danych i wykonywania innych działań.

Tworzenie przepływów pulpitu na potrzeby automatyzacji RPA

Używanie przepływów z...

Inne produkty platformy Microsoft Power Platform

Power Apps

Szybko twórz aplikacje, które nie zawierają dużo kodu, w celu modernizowania procesów i pokonywania wyzwań biznesowych w swojej organizacji przy użyciu usługi Power Apps.

Power BI

Przekształcaj niepowiązane źródła danych w spójne, immersywne wizualnie oraz interakcyjne wyniki analiz.

Power Virtual Agents

Twórz wydajne boty, używając graficznego interfejsu z przewodnikiem, w którym nie trzeba pisać kodu. Nie będziesz też potrzebować pomocy specjalistów ds. danych ani deweloperów.

Zobacz także

Dynamics 365

Nowa generacja aplikacji CRM i ERP

Microsoft Azure

Stale rozszerzany zestaw usług przetwarzania w chmurze, które pomagają organizacjom sprostać wyzwaniom biznesowym