Dokumentacja usługi Power Automate

Power Automate to usługa, która umożliwia tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy między ulubionymi aplikacjami i usługami w celu synchronizowania plików, odbierania powiadomień, zbierania danych i wykonywania innych działań.

Zarządzanie cyklem życia aplikacji przy użyciu rozwiązań

Omówienie

Przewodnik z instrukcjami