Dokumentacja usługi Power Automate

Power Automate to usługa, która umożliwia tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy między lubianymi aplikacjami i usługami. Przepływy te mogą dotyczyć synchronizowania plików, odbierania powiadomień, zbierania danych i wykonywania innych działań.