Centrum administratora

Centrum administracyjne to centralna lokalizacja, z której administratorzy dzierżawcy i administratorzy środowiska zarządzają zasadami dotyczącymi danych i środowiskami organizacji. Wszelkie zmiany wprowadzone w Centrum administracyjnym są natychmiast dostępne dla użytkowników w organizacji.

Uwaga

Centrum administracyjne usługi Power Automate jest wycofywane, a administratorzy usługi Power Automate zostaną automatycznie przekierowani do centrum administracyjnego usługi Power Platform Microsoft, gdzie mogą zarządzać zasadami dotyczącymi danych i środowiskami dla wdrożeń usługi Power Automate.

Wejdź do centrum administracyjnego

Przejdź do https://admin.powerplatform.microsoft.com/.

Środowiska

Dowiedz się więcej na temat korzystania ze środowisk w przewodniku administracyjnym Microsoft Power Platform do zarządzania użytkownikami, uprawnieniami i rolami.

Zasady danych

Dowiedz się więcej na temat korzystania z zasad dotyczących danych w przewodniku administracyjnym Power Platform do tworzenia reguł umożliwiających zarządzanie współdzieleniem danych firmowych pomiędzy usługami w ramach przepływów.