Tworzenie przepływów w celu zarządzania pocztą e-mail

Istnieją cztery sposoby tworzenia przepływów w celu zarządzania pocztą e-mail:

  1. Użyj szablonu — najprawdopodobniej istnieje już szablon, który może zrobić to, czego chcesz. Wyszukaj w poszczególnych szablonach swój scenariusz i wykonaj kolejne kroki w celu utworzenia przepływu w chmurze z szablonu.

  2. Zmień istniejący szablon — jeśli istnieje już szablon programu podobny do określonego scenariusza, ale jego wygląd nie jest zgodny z oczekiwaniami, można utworzyć przepływ w chmurze z tego szablonu, a następnie dopracować go wedle własnych upodobań. Przepływ w chmurze utworzony na podstawie szablonu można rozszerzyć, dodając, edytując lub usuwając, wyzwalacze i akcje.

    Porada

    Akcje można kopiować i wklejać w tym samym przepływie lub między przepływami w celu przyspieszenia procesu.

  3. Tworzenie przepływu w chmurze od początku — jeśli nie można znaleźć szablonu podobnego do scenariusza, można utworzyć przepływ w chmurze od podstaw, a następnie połączyć potrzebne usługi.

  4. Utwórz przepływ w chmurze z łącznika — w programie Power Automate wybierz Łączniki z lewej strony ekranu, wyszukaj odpowiedni łącznik i wybierz go, aby utworzyć przepływ. Na przykład wyszukaj hasło „Outlook”, aby znaleźć łączniki dla Office 365 Outlook.

Więcej informacji