Korzystanie z kontrolek niestandardowych w przepływach procesów biznesowych

Uwaga

Obowiązuje od listopada 2020:

  • Nazwa usługi Common Data Service została zmieniona na Microsoft Dataverse. Dowiedz się więcej
  • Część terminologii w usłudze Microsoft Dataverse została zaktualizowana. Na przykład encja to teraz tabela, a pole to teraz kolumna. Dowiedz się więcej

Ten artykuł zostanie wkrótce zaktualizowany w celu odzwierciedlenia najnowszej terminologii.

Przepływy procesów biznesowych to wizualny sposób na wykonywanie działań złożonych z etapów i kroków. Etapy wskazują miejsce w procesie, a kroki są czynnościami prowadzącymi do oczekiwanego wyniku. Kroki w procesie biznesowym są powiązane z polami w usłudze Microsoft Dataverse. Oprócz domyślnych wizualizacji typu pola (pól tekstowych, list rozwijanych itd.) można też użyć kontrolek niestandardowych. Umożliwiają one dodanie rozbudowanych wizualizacji (takich jak suwaki, pokrętła promieniowe czy kontrolki LinkedIn) do etapów przepływów procesu biznesowego. Zapewniają też bardziej atrakcyjne środowisko pracy użytkownikom korzystającym z procesu biznesowego.

Dodawanie kontrolek niestandardowych do procesu biznesowego

Załóżmy, że w procesie „Od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży ” chcesz dodać pokrętło promieniowe do kroku Szacowany budżet oraz przełącznik do kroku Określ osobę decydującą.

Zrzut ekranu, na którym jest wyświetlany przykładowy potencjalny klient

Aby dodać kontrolki niestandardowe do przepływu procesu biznesowego, musisz wykonać następujące czynności:

  1. Skonfiguruj kontrolki niestandardowe w formularzu jednostki powiązanej.
  2. Wygeneruj i wyeksportuj formularz przepływu procesu biznesowego.
  3. Skopiuj konfiguracje kontrolek niestandardowych z formularza jednostki powiązanej do formularza przepływu procesu biznesowego.
  4. Importowanie dostosowań z powrotem do Dataverse.

Zapoznaj się ze szczegółowym opisem dodawania kontrolek niestandardowych do etapów przepływów procesów biznesowych.