PDF

Automatyzuj pliki PDF i ich zawartość (tekst i obrazy)

Wyodrębnij obrazy z pliku PDF
Wyodrębnij tekst z pliku PDF
Wyodrębnij strony PDF do nowego pliku PDF
Scal pliki PDF

Wyodrębnij obrazy z pliku PDF

Wyodrębnij obrazy z pliku PDF

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Plik PDF No Plik Plik PDF, z którego mają zostać wyodrębnione obrazy. Wprowadź ścieżkę do pliku, zmienną zawierającą plik lub ścieżkę tekstową
Hasło Tak Zaszyfrowana wartość Hasło pliku PDF. Pozostaw to pole puste, jeśli plik PDF nie jest chroniony hasłem
Strony do wyodrębnienia Nie dotyczy Wszystkie, Pojedyncze, Zakres A-Z Określa, ile stron ma zostać wyodrębnionych: wszystkie strony, pojedyncza strona lub zakres stron
Numer pojedynczej strony No Wartość liczbowa Numer pojedynczej strony, z której mają zostać wyodrębnione obrazy
Numer strony początkowej No Wartość liczbowa Numer pierwszej strony w zakresie stron, z których mają zostać wyodrębnione obrazy
Numer strony końcowej No Wartość liczbowa Numer ostatniej strony w zakresie stron, z których mają zostać wyodrębnione obrazy
Nazwy obrazów No Wartość tekstowa Jak zaczyna się nazwa obrazów. Przykład nazwy wyodrębnionych obrazów: GivenName_1, GivenName_2
Zapisz obrazy w No Folder Folder, w którym wyodrębnione obrazy mają zostać zapisane jako pliki PNG
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nieprawidłowe hasło Dane hasło jest nieprawidłowe
Nie można wyodrębnić obrazów Wskazuje, że wystąpił błąd podczas wyodrębniania obrazów z danych stron dokumentu PDF
Folder nie istnieje Wskazuje, że folder nie istnieje
Plik PDF nie istnieje Plik nie istnieje w danej ścieżce

Wyodrębnij tekst z pliku PDF

Wyodrębnij tekst z pliku PDF

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Plik PDF No Plik Plik PDF, z którego mają zostać wyodrębnione teksty. Wprowadź ścieżkę do pliku, zmienną zawierającą plik lub ścieżkę tekstową
Hasło Tak Zaszyfrowana wartość Hasło pliku PDF. Pozostaw to pole puste, jeśli plik PDF nie jest chroniony hasłem
Strony do wyodrębnienia Nie dotyczy Wszystkie, Pojedyncze, Zakres A-Z Określa, ile stron ma zostać wyodrębnionych: wszystkie strony, pojedyncza strona lub zakres stron
Numer pojedynczej strony No Wartość liczbowa Numer pojedynczej strony, z której ma zostać wyodrębniony tekst
Numer strony początkowej No Wartość liczbowa Numer pierwszej strony w zakresie stron, z których ma zostać wyodrębniony tekst
Numer strony końcowej No Wartość liczbowa Numer ostatniej strony w zakresie stron, z których ma zostać wyodrębniony tekst
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
ExtractedPDFText Wartość tekstowa Wyodrębniony tekst
Wyjątki
Wyjątek Opis
Plik PDF nie istnieje Plik nie istnieje w danej ścieżce
Nieprawidłowe hasło Dane hasło jest nieprawidłowe
Nie można wyodrębnić tekstu Błąd podczas próby wyodrębnienia tekstu

Wyodrębnij strony PDF do nowego pliku PDF

Wyodrębnij strony z pliku PDF do nowego pliku PDF

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Plik PDF No Plik Plik PDF, z którego mają zostać wyodrębnione strony. Wprowadź ścieżkę do pliku, zmienną zawierającą plik lub ścieżkę tekstową
Hasło Tak Zaszyfrowana wartość Hasło pliku PDF. Pozostaw to pole puste, jeśli plik PDF nie jest chroniony hasłem
Wybór stron No Wartość tekstowa Numery indeksów stron do zachowania (np. 1, 3, 17-24)
Ścieżka wyodrębnionego pliku PDF No Plik Ścieżka, w której ma zostać zapisany wyodrębniony plik PDF
Jeśli plik istnieje Nie dotyczy Zastąp, Nie zastępuj, dodaj przyrostek sekwencyjny Dodaj sufiks sekwencyjny Określa, co należy zrobić w sytuacji, gdy wyjściowy plik PDF już istnieje
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
ExtractedPDF Plik Nowy plik PDF
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nieprawidłowe hasło Dane hasło jest nieprawidłowe
Plik PDF nie istnieje Plik nie istnieje w danej ścieżce
Strona poza zakresem Wskazuje, że co najmniej jedna strona jest poza zakresem pliku PDF
Nieprawidłowy wybór stron Wskazuje, że dane strony są nieprawidłowe dla pliku PDF
Nie można wyodrębnić nowego pliku PDF Wskazuje, że wystąpił błąd podczas próby wyodrębnienia nowego pliku PDF

Scal pliki PDF

Scal wiele plików PDF w nowym pliku

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Pliki PDF No Lista plików Pliki do scalenia. W przypadku wielu plików należy ująć ich nazwy w podwójne cudzysłowy (") i rozdzielić je ogranicznikiem, ale można też użyć listy plików.
Ścieżka scalonego pliku PDF No Plik Ścieżka, w której ma zostać zapisany scalony plik PDF
Jeśli plik istnieje Nie dotyczy Zastąp, Nie zastępuj, dodaj przyrostek sekwencyjny Dodaj sufiks sekwencyjny Określa, co należy zrobić w sytuacji, gdy plik docelowy już istnieje
Hasła Tak Zaszyfrowana wartość Rozdzielane hasła. Kolejność powinna być taka sama jak kolejność wejściowych plików PDF. Pozostaw to pole puste, jeśli pliki PDF nie są chronione hasłem
Ogranicznik Tak Wartość tekstowa , Niestandardowy ogranicznik haseł. Ten ogranicznik nie może być częścią jakiegokolwiek hasła.
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
MergedPDF Plik Scalony plik PDF
Wyjątki
Wyjątek Opis
Plik PDF nie istnieje Plik nie istnieje w danej ścieżce
Nieprawidłowe hasło Dane hasło jest nieprawidłowe
Nie można scalić plików PDF Wskazuje, że wystąpił błąd podczas scalania plików

Note

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).