Usługi

Steruj usługami zainstalowanymi na stacji roboczej

Uruchom usługę
Zatrzymaj usługę
Wstrzymaj usługę
Wznów działanie usługi

Uruchom usługę

Uruchom zatrzymaną usługę systemu Windows

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Usługa do uruchomienia No Wartość tekstowa Nazwa usługi do uruchomienia
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono usługi Wskazuje, że nie można znaleźć usługi
Usługa jest już uruchomiona Wskazuje, że usługa jest już uruchomiona
Nie można uruchomić usługi Wskazuje, że wystąpił problem podczas uruchamiania usługi

Zatrzymaj usługę

Zatrzymaj uruchomioną usługę systemu Windows

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Usługa do zatrzymania No Wartość tekstowa Nazwa usługi do zatrzymania
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono usługi Wskazuje, że nie można znaleźć usługi
Usługa nie jest uruchomiona Wskazuje, że usługa nie jest uruchomiona
Nie można zatrzymać usługi Wskazuje, że wystąpił problem podczas zatrzymywania usługi

Wstrzymaj usługę

Wstrzymaj uruchomioną usługę systemu Windows

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Usługa do wstrzymania No Wartość tekstowa Nazwa usługi do wstrzymania
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono usługi Wskazuje, że nie można znaleźć usługi
Usługa nie jest uruchomiona Wskazuje, że usługa nie jest uruchomiona
Nie można wstrzymać usługi Wskazuje, że wystąpił problem podczas wstrzymywania usługi

Wznów działanie usługi

Wznów działanie wstrzymanej usługi systemu Windows

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Usługa, której działanie ma zostać wznowione No Wartość tekstowa Nazwa usługi, której działanie ma zostać wznowione
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono usługi Wskazuje, że nie można znaleźć usługi
Usługa nie jest uruchomiona Wskazuje, że usługa nie jest uruchomiona
Nie można wznowić działania usługi Wskazuje, że wystąpił problem podczas wznawiania działania usługi

Note

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).