Emulacja terminalu

Przejmij kontrolę nad emulatorami terminali, aby automatyzować komputery mainframe i starsze systemy

Otwórz sesję terminalu
Zamknij sesję terminalu
Przenieś kursor w sesji terminalu
Pobierz tekst z sesji terminalu
Ustaw tekst w sesji terminalu
Wyślij klawisz do sesji terminalu
Zaczekaj na tekst w sesji terminalu

Otwórz sesję terminalu

Otwórz nową sesję terminalu

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Dostawca Nie dotyczy Usługa Reflection firmy Micro Focus, HLLAPI Usługa Reflection firmy Micro Focus Emulacja terminalu do użycia
Ścieżka biblioteki DLL interfejsu HLLAPI No Plik Biblioteka HLLAPI DLL dostawcy. RocketSoftware BlueZone Nazwa domyślna: „ehlapi64.dll”. Domyślna nazwa IBM Personal Communications: „EHLAPI32.dll”. Domyślna ścieżka MicroFocus Rumba: „System / ehlapi32.Dll”. Domyślna nazwa Cybelesoft zScope: „zHllap32.dll”
Ścieżka instalacji No Folder Ścieżka instalacji aplikacji dostawcy w systemie plików użytkownika
Konfiguracja Nie dotyczy Istniejący profil, Określ połączenie Istniejący profil Wybierz „Istniejący profil”, aby wybrać plik zawierający wstępnie skonfigurowane połączenie emulacji terminala. Wybierz opcję „Określ połączenie”, aby określić typ połączenia, adres hosta i port.
Nazwa sesji No Wartość tekstowa Nazwa sesji, z którą ma zostać nawiązane połączenie
Typ hosta Nie dotyczy IBM 3270, IBM 5250 IBM 3270 Typ hosta połączenia
Profil No Plik Plik zawierający wstępnie skonfigurowane połączenie
Adres hosta No Wartość tekstowa Adres hosta, z którym ma zostać nawiązane połączenie
Port No Wartość liczbowa Port, który ma być używany w tym połączeniu
Dołącz do uruchomionej sesji Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określa, czy dołączyć do aktualnie otwartej/uruchomionej sesji terminalu
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
TerminalSession Sesja terminalu Określona sesja terminalu do użycia z nowszymi poleceniami emulacji terminalu
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd podczas komunikowania się z emulatorem Wskazuje problem podczas nawiązywania połączenia z emulatorem
Błąd profilu Błąd profilu

Zamknij sesję terminalu

Zamknij otwartą sesję terminalu

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Sesja terminalu do zamknięcia No Sesja terminalu Uprzednio otwarta sesja terminalu
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd podczas komunikowania się z emulatorem Wskazuje problem podczas nawiązywania połączenia z emulatorem

Przenieś kursor w sesji terminalu

Przenieś kursor terminalu na określoną pozycję

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Sesja terminalu No Sesja terminalu Sesja terminalu, która ma być używana
Wiersz No Wartość liczbowa Pozycja w pionie kursora na ekranie
Column No Wartość liczbowa Pozycja w poziomie kursora na ekranie
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Pozycja ekranu poza zakresem Wskazuje, że pozycja ekranu jest poza zakresem
Emulator nie obsługuje poleceń dotyczących pozycji Wskazuje, że emulator nie obsługuje użytych poleceń dotyczących pozycji
Operacja niedostępna dla sesji tego typu Wskazuje, że operacja jest niedostępna w przypadku sesji tego typu
Błąd podczas komunikowania się z emulatorem Wskazuje problem podczas nawiązywania połączenia z emulatorem

Pobierz tekst z sesji terminalu

Pobierz tekst z sesji terminalu

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Sesja terminalu No Sesja terminalu Sesja terminalu, która ma być używana
Pobierz tekst z Nie dotyczy Pole, Cały ekran, Pozycja kursora, Pozycja konkretna Pole Lokalizacja, z której ma zostać pobrany tekst
Pobierz pole wg Nie dotyczy Etykieta, Indeks, Pozycja Label Określa, jak ma być wyszukiwane pole
Label No Wartość tekstowa Etykieta pola do wyszukania
Indeks No Wartość liczbowa Indeks pola do wyszukania
Długość tekstu No Wartość liczbowa Długość tekstu do odebrania
Wiersz No Wartość liczbowa Pozycja w pionie pola na ekranie
Column No Wartość liczbowa Pozycja w poziomie pola na ekranie
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
TerminalText Wartość tekstowa Tekst pobrany z sesji terminalu
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd podczas komunikowania się z emulatorem Wskazuje problem podczas nawiązywania połączenia z emulatorem
Indeks pola poza zakresem Wskazuje, że indeks pola jest poza zakresem
Nie znaleziono etykiety pola Wskazuje, że etykieta pola nie istnieje
Pozycja ekranu poza zakresem Wskazuje, że pozycja ekranu jest poza zakresem
Nie znaleziono pola na danej pozycji Wskazuje, że na danej pozycji nie istnieje żadne pole
Ekran terminalu jest niesformatowany Wskazuje, że ekran terminalu jest niesformatowany
Emulator nie obsługuje poleceń dotyczących pozycji Wskazuje, że emulator nie obsługuje użytych poleceń dotyczących pozycji
Operacja niedostępna dla sesji tego typu Wskazuje, że operacja jest niedostępna w przypadku sesji tego typu

Ustaw tekst w sesji terminalu

Ustaw tekst w sesji terminalu

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Sesja terminalu No Sesja terminalu Sesja terminalu, która ma być używana
Tekst No Zaszyfrowana wartość Tekst do ustawienia w określonej lokalizacji
Ustaw tekst Nie dotyczy Pozycja kursora, Pole Pole Lokalizacja, w której ma zostać ustawiony tekst
Pobierz pole wg Nie dotyczy Etykieta, Indeks, Pozycja Label Określa sposób, w jaki ma być wyszukiwane pole
Label No Wartość tekstowa Etykieta pola do wyszukania
Indeks No Wartość liczbowa Indeks pola na ekranie
Wiersz No Wartość liczbowa Pozycja w pionie pola na ekranie
Column No Wartość liczbowa Pozycja w poziomie pola na ekranie
Traktuj znak @ jako literał Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Zaznacz to pole, aby dosłownie wysłać znak „@”. Zaznacz to pole, aby dosłownie wysłać znak „@”.
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd podczas komunikowania się z emulatorem Wskazuje problem podczas nawiązywania połączenia z emulatorem
Indeks pola poza zakresem Wskazuje, że indeks pola jest poza zakresem
Nie znaleziono etykiety pola Wskazuje, że etykieta pola nie istnieje
Pozycja ekranu poza zakresem Wskazuje, że pozycja ekranu jest poza zakresem
Nie znaleziono pola na danej pozycji Wskazuje, że na danej pozycji nie istnieje żadne pole
Ekran terminalu jest niesformatowany Wskazuje, że ekran terminalu jest niesformatowany
Emulator nie obsługuje poleceń dotyczących pozycji Wskazuje, że emulator nie obsługuje użytych poleceń dotyczących pozycji
Operacja niedostępna dla sesji tego typu Wskazuje, że operacja jest niedostępna w przypadku sesji tego typu
Tekst wejściowy został odrzucony Wskazuje, że tekst wejściowy został odrzucony

Wyślij klawisz do sesji terminalu

Wyślij klawisz kontrolny do sesji terminalu

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Sesja terminalu No Sesja terminalu Sesja terminalu, która ma być używana
Klawisz kontrolny Nie dotyczy Transmisja, kursor Alt, uwaga, Backspace, karta Wstecz, przełączanie bloku, przerwa, anuluj, środek, wyczyść, wyczyść polecenie, wyczyść wyświetlacz, wyczyść linię, wyczyść stronę, wyczyść partycję, przecinek, wiersz poleceń, okno poleceń, tworzenie, Ctrl + F1, Ctrl + F2, Ctrl + F3, Ctrl + F4, Ctrl + F5, Ctrl + F6, Ctrl + F7, Ctrl + F8, Ctrl + F9, Ctrl + F10, Ctrl + F11, Ctrl + F12, Ctrl + Shift + F1, Ctrl + Shift + F2, Ctrl + Shift + F3, Ctrl + Shift + F4, Ctrl + Shift + F5, Ctrl + Shift + F6, Ctrl + Shift + F7, Ctrl + Shift + F8, Ctrl + Shift + F9, Ctrl + Shift + F10, Ctrl + Shift + F11, Ctrl + Shift + F12, Miganie kursora, Wybór kursora, Dziesiętny, Usuń, Usuń znak, Usuń linię, Usuń słowo, Niszcząca spacja, Rozłącz, Wykonaj, Dół, Podwójnie w dół, Duplikuj, Duplikuj, Edytuj skrypt, Koniec klucza, Koniec pola, Kasuj EOF, Kasuj EOL, Kasuj EOP, Kasuj dane wejściowe, Escape, ExtGr, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, pole ogranicznik, wyjście z pola, znak pola, pole minus, pole plus, znajdź, twardy reset, pomoc, szesnastkowy, szesnastkowy 00, szesnastkowy 01, szesnastkowy 02, szesnastkowy 03, szesnastkowy 04, szesnastkowy 05, szesnastkowy 06, szesnastkowy 07, szesnastkowy 08 Hex 09, Hex 0A, Hex 0B, Hex 0C, Hex 0D, Hex 0E, Hex 0F, Hex 10, Hex 11, Hex 12, Hex 13, Hex 14, Hex 15, Hex 16, Hex 17, Hex 18, Hex 19 , Hex 1A, Hex 1B, Hex 1C, Hex 1D, Hex 1E, Hex 1F, Hex 7F, Hold, Hold clear, Hold set, Home, Home down, Home up, Insert, Insert char, Insert here, Insert line, Insert tryb, Nieprawidłowy klawisz, KeyPad0, KeyPad1, KeyPad2, KeyPad3, KeyPad4, KeyPad5, KeyPad6, KeyPad7, KeyPad8, KeyPad9, Lewy, Lewy podwójny, Line feed, Minus, Monitor toggle, New line, Next page, Next screen, Next word, Nul, NumLock, PA1, PA2, PA3, Page, Page down, Page up, Pan left, Pan right, Partition jump, PF1, PF2, PF3, PF4, Plus Cr, Poprzednie słowo, PrevPage, PrevScreen, Print, Print line, Drukuj Msg, ekran Prent, Usuń, Zastąp, Resetuj, Zwróć, Pole zarezerwuj, Prawo, Podwójnie w prawo, Przewiń w dół, Zwiń, Linia Rile, Uruchom skrypt, Przewiń w dół, Przewiń w lewo, Przewiń w prawo, Przewiń w górę, Wybierz, Wyślij, Odeślij odpowiedź, Wyślij usuń, Wyślij wiersz, Wyślij wiadomość, Shift + Backspace, Shift + Delete, Shift + Down, Shift + F1, Shift + F2, Shift + F3, Shift + F4, Shift + F5, Shift + F6, Shift + F7, Shift + F8, Shift + F9, Shift + F10, Shift + F11, Shift + F12, Shift + F13, Shift + F14, Shift + F15, Shift F16, Shift + F17, Shift + F18, Shift + F19, Shift + F20, Shift + Home, Shift + Insert, Shift + Left, Shift + Print screen, Shift + Right, Shift + Up, Miękki reset, Żądanie systemowe, Tab, Tek powiększenie, następna strona terminu, strona poprzednia terminu, test, pogrubienie początku pomocy tekstowej, początek wiersza pomocy tekstowej, początek linii podkreślenia pomocy tekstowej, dół strony pomocy tekstowej, powrót nośnika pomocy tekstowej, centrum pomocy tekstowej, pogrubienie końca pomocy tekstowej, pomoc tekstowa koniec wiersza, połowa indeksu wspomagającego tekst w dół, połowa indeksu pomocniczego w górę, symbole wstawiania wspomagającego tekst, następny przystanek pomocniczy tekst, następna kolumna tekstu pomocniczego, koniec strony pomocniczej tekst, spacja wymagana pomoc tekstowa, zakładka Wymagana pomoc tekstowa, zatrzymanie pomocy tekstowej , Przewijanie tekstu pomocniczego do przodu, Pomoc tekstowa na górze strony e, Podkreślenie słowa wspomagającego tekst, Przełączanie śledzenia, Udk 10, Udk 6, Udk 7, Udk 8, Udk 9, Udk 11, Udk 12, Udk 13, Udk 14, Udk 15, Udk 16, Udk 17, Udk 18, Udk 19, Udk 20, Up, Up podwójnie Prześlij Klawisz do przesłania do sesji
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd podczas komunikowania się z emulatorem Wskazuje problem podczas nawiązywania połączenia z emulatorem
Nieobsługiwany klawisz Wskazuje, że klawisz nie jest obsługiwany

Zaczekaj na tekst w sesji terminalu

Zaczekaj, aż określony tekst zostanie wyświetlony w sesji terminalu

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Sesja terminalu No Sesja terminalu Uprzednio otwarta sesja terminalu
Oczekiwany tekst No Wartość tekstowa Tekst lub wyrażenie regularne, na wyświetlenie którego na ekranie terminalu lub w określonym polu należy oczekiwać
Wyrażenie regularne Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określa, czy należy czekać na wyrażenie regularne, a nie zwykły tekst
Lokalizacja oczekiwanego tekstu Nie dotyczy Ekran, Pole Screen Lokalizacja, w której ma zostać wyświetlony oczekiwany tekst
Pobierz pole wg Nie dotyczy Etykieta, Indeks, Pozycja Label Określa sposób, w jaki ma być wyszukiwane pole
Label No Wartość tekstowa Etykieta pola do wyszukania
Indeks No Wartość liczbowa Indeks pola do wyszukania
Wiersz No Wartość liczbowa Pozycja w pionie pola na ekranie
Column No Wartość liczbowa Pozycja w poziomie pola na ekranie
Przekroczenie limitu czasu Tak Wartość liczbowa 0 Maksymalny czasu oczekiwania
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd podczas komunikowania się z emulatorem Wskazuje problem podczas nawiązywania połączenia z emulatorem
Indeks pola poza zakresem Wskazuje, że indeks pola jest poza zakresem
Nie znaleziono etykiety pola Wskazuje, że etykieta pola nie istnieje
Pozycja ekranu poza zakresem Wskazuje, że pozycja ekranu jest poza zakresem
Nie znaleziono pola na danej pozycji Wskazuje, że na danej pozycji nie istnieje żadne pole
Ekran terminalu jest niesformatowany Wskazuje, że ekran terminalu jest niesformatowany
Emulator nie obsługuje poleceń dotyczących pozycji Wskazuje, że emulator nie obsługuje użytych poleceń dotyczących pozycji
Operacja niedostępna dla sesji tego typu Wskazuje, że operacja jest niedostępna w przypadku sesji tego typu
Przekroczenie limitu czasu Wskazuje, że przekroczono limit czasu

Note

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).