Znajdowanie użycia w obrębie przepływów pulpitu

Aby znaleźć użycie zmiennej lub zmiennej wejściowej/wyjściowej, kliknij prawym przyciskiem myszy jej nazwę w okienku Zmienne i wybierz pozycję Znajdź użycia.

Opcja Znajdź użycia w okienku Zmienne.

W okienku podręcznym wyświetlana jest lista wszystkich akcji zawierających wybraną zmienną. Klikając dwukrotnie wiersz w tym okienku, można automatycznie wybrać odpowiednią akcję w obszarze roboczym.

Znajdź użycia okienka zmiennej.

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).