Monitorowanie przepływów pulpitu w Centrum doskonałości

Aby zapoznać się z omówieniem przepływu pulpitu w środowisku użytkownika, odwiedź centrum doskonałości Microsoft Power Platform.

Więcej informacji