Wprowadzenie do innych typów przepływów pulpitu

Ważne

W tej sekcji opisano starsze tematy, w tym użycie rejestratora systemu Windows (V1) i Selenium IDE do tworzenia skryptów automatyzacji. Jeśli dopiero zaczynasz swój projekt automatyzacji RPA, zalecamy korzystanie z Power Automate Desktop)

Przeczytaj, jeśli masz już automatyzację zbudowaną przy użyciu rejestratora Windows (V1) i Selenium IDE.


Możesz przejść bezpośrednio do:

Przepływy pulpitu czy łączniki?

Usługa Power Automate pozwala automatyzować zarówno nowoczesne aplikacje z interfejsami API, jak i starsze aplikacje, których interfejsy API są niekompletne lub które w ogóle ich nie mają. Możesz nawet łączyć starsze aplikacje, nowoczesne aplikacje i ręczne procesy w ramach jednej automatyzacji.

Typ aplikacji Funkcja Świadczenia
Nowoczesne aplikacje z interfejsami API Łączniki Wysoka niezawodność z aktualizacjami interfejsu użytkownika oprogramowania
Starsze aplikacje (bez interfejsów API) przepływy pulpitu Łatwe do utworzenia. Działają bez dostępnego interfejsu API.

Przepływy pulpitu znajdują się obok przepływów zautomatyzowanych, przycisków, harmonogramów i przepływów procesów biznesowych w obszarze Moje przepływy.

Następne kroki