Łączniki niestandardowe w usłudze Power Automate

Uwaga

Microsoft Flow nosi teraz nazwę Power Automate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten blog.

Ta zawartość zostanie w najbliższych dniach zaktualizowana w celu odzwierciedlenia zmiany marki.

Bez pisania kodu można tworzyć przepływy pracy i aplikacje za pomocą aplikacji Azure Logic Apps, usługi Power Automate oraz rozwiązania Power Apps. Aby pomóc w zintegrowaniu procesów biznesowych i danych, te usługi oferują ponad 180 łączników dla produktów i usług firmy Microsoft, a także dla innych usług, takich jak GitHub, Salesforce, Twitter i nie tylko.

Czasami jednak może być konieczne wywołanie interfejsów API, usług i systemów, które nie są dostępne jako wstępnie utworzone łączniki. Aby zapewnić obsługę lepiej dopasowanych scenariuszy, możesz utworzyć łączniki niestandardowe z własnymi wyzwalaczami i akcjami. Udostępniamy pełny zestaw podstawowych i zaawansowanych samouczków dotyczących łączników niestandardowych w witrynie dokumentacji łączników. Zalecamy rozpoczęcie od omówienia łączników niestandardowych, ale możesz też przejść bezpośrednio do następujących tematów, aby uzyskać szczegółowe informacje w określonym zakresie: