Omówienie korzystania z przepływów za pomocą Microsoft Forms

Łączniki służą jako sposób łączenia się z usługą programu Power Platform. Dostępnych jest wiele typów łączników formularzy, w tym łącznik Microsoft Forms. Microsoft Forms to nowa część usługi Office 365 Education, która umożliwia nauczycielom i uczniom szybkie tworzenie niestandardowych testów, ankiet, kwestionariuszy, rejestracji i nie tylko. Aby utworzyć formularz Microsoft Form, należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami.

Wyzwalacz Microsoft Forms

Wyzwalacz to zdarzenie rozpoczynające przepływ. Na przykład tutaj znajduje się pełna lista wyzwalaczy formularzy Microsoft Forms.

Ekran wyzwalacza formularzy

Działania Microsoft Forms

Akcje to zdarzenia, które mają wykonać przepływ po tym, jak ma miejsce zdarzenie wyzwalające. Oto pełna lista akcji dostępnych w Forms. Wyzwalacz nie zawiera zawartości dynamicznej, która zawiera wszystkie odpowiedzi, więc zawsze należy użyć opcji „Gdy nowa odpowiedź jest identyfikowana” za pomocą funkcji szczegółów „Uzyskaj odpowiedź”.

Ekran akcji formularza