Odpowiadanie na żądania podmiotów o odnajdywanie danych osobowych zgodnie z RODO w Power Automate

Pierwszym krokiem wykonywanym w odpowiedzi na żądanie podmiotu danych jest znalezienie danych osobowych stanowiących przedmiot tego żądania. Ten pierwszy etap ułatwi ustalenie, czy żądanie podmiotu danych spełnia wymagania organizacji, a w co za tym idzie, czy należy się do niego zastosować, czy też je odrzucić. Na przykład po znalezieniu i przejrzeniu danych osobowych objętych żądaniem można stwierdzić, że żądanie nie spełnia wymagań organizacji, ponieważ może to niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych.

Poniżej zaprezentowano zestawienie typów zasobów Power Automate, które zawierają dane osobowe dla konkretnego użytkownika.

Zasoby zawierające dane osobowe Przeznaczenie
Dzienniki generowane przez system Telemetria, w której są przechwycone zdarzenia systemowe i historii.
Hist. przeb. Historia każdego wykonania przepływu w ciągu ostatnich 28 dni. Te dane obejmują czas rozpoczęcia, czas zakończenia, stan i wszystkie informacje o danych wejściowych/wyjściowych dla przepływu. Dowiedz się więcej
Kanał aktywności Zawiera podsumowanie działań przepływu, w tym stan przebiegu, błędy oraz powiadomienia.
Zadania użytkownika Niewidoczne dla użytkownika zadania systemowe uruchamiane w jego imieniu w celu wykonania przepływów.
Przepływy Istniejąca logika przepływu pracy dotycząca przepływu w chmurze. Dowiedz się więcej
Uprawnienia przepływu Przepływy można udostępniać i ponownie przypisywać do innych użytkowników. Listy uprawnień istnieją dla wszystkich przepływów. Dowiedz się więcej
Szczegóły użytkownika Szczegóły niewidoczne dla użytkownika, które obsługują wykonywanie przepływu.
Połączenia Używane przez łączniki i umożliwiające podłączanie do interfejsów API, systemów, baz danych itp. Dowiedz się więcej
Uprawnienia połączeń Uprawnienia dotyczące określonego połączenia. Dowiedz się więcej
Łączniki niestandardowe Niestandardowe łączniki utworzone i opublikowane przez użytkownika, które umożliwiają łączenie z systemami niestandardowymi lub innych firm. Dowiedz się więcej
Uprawnienia łącznika niestandardowego Listy uprawnień łączników niestandardowych. Dowiedz się więcej
Brama Bramy są usługami danych lokalnych, które mogą być instalowane przez użytkownika w celu szybkiego i bezpiecznego przesyłania danych między usługą Power Automate i źródłem danych, które nie znajduje się w chmurze. Dowiedz się więcej
Uprawnienia bramy Bramy mogą być współużytkowane przez użytkowników w organizacji. Dowiedz się więcej