Odpowiadanie na żądania podmiotów o eksport danych osobowych zgodnie z RODO w Power Automate

W ramach naszych starań, aby wspierać użytkowników w trakcie wdrażania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), opracowano dokumentację ułatwiającą przygotowanie. W tej dokumentacji nie tylko opisano czynności wykonywane przez nas w celu przygotowania do wprowadzenia RODO, ale także udostępniono przykłady kroków, które można wykonać dzisiaj z pomocą firmy Microsoft w celu uzyskania zgodności z rozporządzeniem RODO w przypadku korzystania z usługi Power Automate.

Zarządzanie żądaniami eksportowania

Prawo do przenoszenia danych umożliwia osobom, których dane dotyczą, zażądanie kopii ich danych osobowych w formacie elektronicznym (czyli „formacie strukturyzowanym, powszechnie używanym, umożliwiającym odczyt maszynowy i międzyoperacyjnym”), który pozwala na ich przesyłanie do innego kontrolera danych.

Skorzystaj z pulpitu nawigacyjnego zachowania poufności informacji firmy Microsoft lub usługi Power Automate, aby znaleźć lub wyeksportować dane osobowe dla określonego użytkownika.

Dane osobiste Lokalizacja
Działania produktów i usług Pulpit nawigacyjny zachowania poufności informacji firmy Microsoft
Przepływy Portal kreatora Power Automate
Hist. przeb. Portal kreatora Power Automate
Kanał aktywności Portal kreatora Power Automate
Połączenia Portal kreatora Power Automate

Eksportowanie działań produktów i usług

 1. Zaloguj się do pulpitu nawigacyjnego zachowania poufności informacji firmy Microsoft, używając swojego konta Microsoft (MSA).

 2. Wybierz pozycję Historia działań.

  Historia działań Możesz przeglądać historię działań dla różnych aplikacji i usług firmy Microsoft, których używasz.

 3. Aby wyeksportować dane działań produktów i usług, wybierz pozycję Pobierz dane, a następnie wybierz pozycję UTWÓRZ NOWE ARCHIWUM.

  Pobieranie danych

 4. Wybierz pozycję Użycie aplikacji i usług, a następnie wybierz pozycję Utwórz archiwum.

  Pobieranie danych

 5. Zostanie utworzone nowe archiwum. Wybierz pozycję Pobierz, aby uzyskać wyeksportowane dane działań produktów i usług.

  Pobierz

Eksportowanie przepływu w chmurze

Użytkownik końcowy, który ma dostęp do przepływu w chmurze, może wyeksportować ten przepływ, wykonując następujące czynności:

 1. Zaloguj się w Power Automate.

 2. Wybierz pozycję Moje przepływy, a następnie wybierz przepływ do wyeksportowania.

 3. Wybierz pozycję ... Więcej, a następnie wybierz pozycję Eksportuj.

  Eksportowanie przepływu

 4. Wybierz pozycję Pakiet (plik ZIP).

Twój przepływ będzie teraz dostępny jako pakiet skompresowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis w blogu dotyczący sposobu eksportowania i importowania przepływu w chmurze.

Eksportowanie historii przebiegów

Historia przebiegów zawiera listę wszystkich przebiegów dla przepływu w chmurze. Te dane obejmują stan przepływu, czas rozpoczęcia, czas trwania oraz dane wejściowe/wyjściowe wyzwalaczy i akcji.

Użytkownik końcowy, który ma dostęp do przepływu, może wykonać następujące czynności, aby wyeksportować te dane:

 1. Zaloguj się w Power Automate.

 2. Wybierz link Moje przepływy, a następnie wybierz przepływ, dla którego chcesz wyeksportować historię przebiegów.

 3. W okienku HISTORIA PRZEBIEGÓW wybierz pozycję Zobacz wszystko.

  Historia uruchamiania

 4. Wybierz pozycję Pobierz plik CSV.

  Pobierz plik CSV

Historia przebiegów jest pobierana jako plik CSV, dzięki czemu można ją otworzyć w programie Microsoft Excel lub edytorze tekstów, by przeanalizować uzyskane wyniki.

Eksportowanie źródła działań użytkownika

W usłudze Power Automate źródło działań pokazuje historię działań, niepowodzeń i powiadomień użytkownika. Użytkownicy mogą przeglądać swoje źródło działań, wykonując następujące kroki:

 1. Zaloguj się do usługi Power Automate, wybierz ikonę dzwonka w pobliżu prawego górnego rogu, a następnie wybierz pozycję Pokaż wszystkie działania.

  Pokazywanie źródła działań

 2. Na ekranie Działania skopiuj wyniki, a następnie wklej je w edytorze tekstowym, takim jak program Microsoft Word.

  Pokazywanie źródła działań

Eksportowanie połączeń użytkownika

Połączenia pozwalają na nawiązywanie połączeń z interfejsami API, aplikacjami SaaS oraz systemami innych firm. Wykonaj następujące kroki, aby wyświetlić swoje połączenia:

 1. Zaloguj się do usługi Power Automate, wybierz ikonę koła zębatego w pobliżu prawego górnego rogu, a następnie wybierz pozycję Połączenia.

  Pokaż kartę Sieć

 2. Skopiuj wyniki, a następnie wklej je w edytorze tekstowym, takim jak program Microsoft Word.