Wstęp: Planowanie projektu usługi Power Automate

Korzystając z programu Power Automate, można zautomatyzować ręczne i powtarzalne procesy, dzięki czemu można skupić się na zadaniach o wyższym poziomie wartości. Jest to unikatowa usługa, której można używać do ujednolicania usług w chmurze, aplikacji pulpitu i starszych systemów.

Masz proces lub zadanie, które chcesz zautomatyzować, ale nie wiesz, jak to zrobić? Ta dokumentacja może pomóc w zaplanowaniu i zaprojektowaniu projektu automatyzacji, zarówno w przypadku użytkowników biznesowych, jak i specjalistów branży IT, którzy nigdy nie korzystali z automatyzacji.

Te artykuły pokazują, jak zautomatyzować procesy biznesowe za pomocą programu Power Automate. Podstawowe kroki są następujące:

  1. Plan: Zidentyfikuj kto, co, kiedy i dlaczego.

  2. Projekt: projektowanie nowego zautomatyzowanego procesu „na papierze” i rozważenie różnych metod automatyzacji.

  3. Tworzenie: Tworzenie przepływów Power Automate.

  4. Testowanie: Wypróbuj utworzoną automatyzację.

  5. Wdrożenie i poprawki: Zacznij korzystać z automatyzacji w produkcji, zidentyfikuj procesy, które mogą zostać poprawione oraz zdecyduj, co zmienić lub dodać.