Import rozwiązania

Porada

Jeśli chcesz automatycznie uruchamiać przepływy po zaimportowaniu rozwiązania, użyj łącznika Common Data Service (bieżące środowisko) w przepływie podczas jego tworzenia.

Po wyeksportowaniu rozwiązania można zaimportować je do dowolnego środowiska, które spełnia wymagania wstępne. Wykonaj następujące kroki, aby zaimportować rozwiązanie:

 1. Zaloguj się do Power Automate i wybierz po lewej stronie ekranu wybierz pozycję Rozwiązania na pasku nawigacyjnym.

  Obraz przedstawiający „Rozwiązania” wybrane na pasku nawigacyjnym

 2. Wybierz Importuj.

  Obraz pokazujący wybrany „import”.

 3. Wybierz opcję Przeglądaj na stronie Importowanie rozwiązania, która zostanie otwarta.

 4. Znajdź, a następnie wybierz rozwiązanie, które chcesz zaimportować.

 5. Wybierz Otwórz.

  Powinna zostać wyświetlona strona Wybór pakietu rozwiązania podobna do tego obrazu:

  Zrzut ekranu okna dialogowego Importowanie rozwiązania

 6. Wybierz Dalej.

  Jeśli nie ma żadnych błędów, importowanie zostanie ukończone w ciągu kilku chwil.

Uwaga

Nie można zaimportować rozwiązania do środowiska, w którym, rozwiązanie już istnieje.

Więcej informacji