Dowiedz się wszystkiego o grupach danych

Co to jest grupa danych?

Grupy danych to prosty sposób kategoryzowania usług w ramach zasad ochrony przed utratą danych (DLP). Dostępne są dwie grupy danych: Tylko dane biznesowe i Zakaz danych biznesowych. Organizacje mogą swobodnie określać, które usługi są umieszczone w określonej grupie danych. Dobrą metodą kategoryzowania usług jest umieszczenie ich w grupach w zależności od wpływu na organizację. Domyślnie wszystkie usługi umieszczane w grupie danych Zakaz danych biznesowych. Usługami zarządza się w grupie danych podczas tworzenia i modyfikowania właściwości zasad DLP w centrum administracyjnym.

Więcej informacji na temat grup danych i zasad ochrony przed utratą danych można znaleźć w dokumentacji Microsoft Power Platform.

Następne kroki