Zatwierdzanie żądań na urządzeniu przenośnym za pomocą usługi Power Automate

Jeśli jesteś w przepływie w chmurze wskazany jako osoba zatwierdzająca i masz zainstalowaną aplikację mobilną usługi Power Automate, otrzymasz powiadomienie wypychane za każdym razem, gdy będzie potrzebne Twoje zatwierdzenie.

W tym artykule omówiono klika typowych scenariuszy, z którymi pewnie się spotkasz, zarządzając żądaniami zatwierdzenia w aplikacji mobilnej usługi Power Automate.

Uwaga

Ilustracje w tym artykule pochodzą z urządzenia z systemem Android, ale w systemie iOS wszystko wygląda podobnie.

Wymagania wstępne

Aby ukończyć ten przewodnik, potrzebne są:

 • Urządzenie z systemem Android lub iOS i aplikacją mobilną usługi Power Automate.
 • Wyznaczenie jako osoba zatwierdzająca w przepływie zatwierdzenia.
 • Oczekujące żądania zatwierdzenia.

Wyświetlanie oczekujących żądań

 1. Otwórz aplikację mobilną dla Power Automate.

  Uruchamianie aplikacji mobilnej

 2. Wybierz pozycję ZATWIERDZENIA w prawym górnym rogu.

  Wybieranie zatwierdzeń

 3. Wyświetl wszystkie oczekujące zatwierdzenia:

  Wyświetlanie oczekujących żądań zatwierdzenia

Jeśli nie masz żadnych oczekujących żądań zatwierdzenia, utwórz przepływ zatwierdzania, ustaw siebie jako osobę zatwierdzającą, a następnie wyzwól przepływ. Żądania zatwierdzenia pojawiają się w centrum zatwierdzania kilka sekund po wyzwoleniu przepływu i wysłaniu żądania do zatwierdzenia.

Zatwierdzanie żądań i pozostawianie opcjonalnego komentarza

 1. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, wykonaj wcześniejsze kroki, aby wyświetlić oczekujące żądania.

 2. Wybierz pozycję ZATWIERDŹ dla żądania, które chcesz zatwierdzić.

  Wybieranie pozycji Zatwierdź

 3. (Opcjonalnie) Wybierz pozycję Dodaj komentarz (opcjonalnie).

  Wybieranie pozycji Dodaj komentarz

  Wprowadź komentarz na ekranie Dodaj komentarz.

  Wprowadzanie komentarza

 4. W prawym górnym rogu ekranu wybierz pozycję POTWIERDŹ.

  Potwierdzenie zakończenia

  Gdy decyzja zostanie zarejestrowana w przepływie, zostanie wyświetlony ekran informujący o powodzeniu.

  Ekran powodzenia

Odrzucanie żądań i pozostawianie opcjonalnego komentarza

Postępuj zgodnie z krokami zatwierdzania żądania, ale w drugim kroku wybierz pozycję ODRZUĆ.

Więcej informacji

Tworzenie nowoczesnych przepływów zatwierdzania.