Udostępnianie przepływów przycisków w Power Automate

W aplikacji mobilnej Power Automate możesz udostępniać przepływy przycisków (przyciski) innym użytkownikom lub grupom w swojej organizacji. Po udostępnieniu przycisku osoba lub grupa, której go udostępnisz, może uruchamiać Twój przycisk w taki sam sposób, jak własne przyciski. Możesz również udostępnić link do przycisków, które udostępniła Ci inna osoba. W dowolnym momencie możesz zatrzymać udostępnianie przycisków.

Zrzuty ekranu użyte w niniejszym dokumencie zostały pobrane z urządzenia z systemem Android. Jeśli używasz telefonu iPhone, obrazy mogą wyglądać inaczej, ale funkcjonalność jest taka sama.

Wykonaj te kroki, aby skorzystać z przycisku udostępnionego przez inną osobę.

Wymagania wstępne

Aby udostępnić przyciski, potrzebne są:

 • Konto z dostępem do Power Automate.
 • Przepływ do udostępnienia.
 • Aplikacja mobilna usługi Power Automate dla systemu Android, iOS lub Windows Phone na obsługiwanym urządzeniu.
 • Grupa lub użytkownik w Twojej organizacji, którym ma zostać udostępniony przycisk.

Udostępnianie przycisku

Przycisk możesz udostępnić na karcie Przyciski w aplikacji mobilnej usługi Power Automate.

 1. Naciśnij małą ikonę obok przycisku, który chcesz udostępnić.

  udostępnianie przycisku

 2. Naciśnij pozycję Zaproś innych na stronie Użytkownicy przycisku.

  udostępnianie przycisku

 3. Wyszukaj, a następnie wybierz grupę lub osobę, której chcesz udostępnić przycisk.

  udostępnianie przycisku

 4. Naciśnij pozycję WYŚLIJ na stronie Zapraszanie innych.

  udostępnianie przycisku

 5. Naciśnij pozycję GOTOWE na stronie informującej o pomyślnym zakończeniu operacji udostępniania przycisku.

  udostępnianie przycisku

Wymaganie od użytkowników, aby korzystali z własnych połączeń

Note

Po udostępnieniu przycisku możesz zezwolić osobom, którym został on udostępniony, na używanie wszystkich połączeń używanych przez przycisk. Możesz także wymagać od nich, aby używały własnych połączeń. Jeśli zezwolisz innym użytkownikom na używanie Twoich połączeń, nie będą oni mogli uzyskać dostępu do poświadczeń w Twoim połączeniu ani użyć ich ponownie w innym przepływie.

Wykonaj następujące kroki, aby od osób, którym udostępniono przyciski, wymagać używania ich własnych połączeń.

 1. Na ekranie wyświetlanym natychmiast po udostępnieniu przycisku wybierz pozycję ZARZĄDZAJ POŁĄCZENIAMI

 2. Wybierz polecenie EDYTUJ dla przycisku, którym chcesz zarządzać.

 3. Wybierz pozycję Udostępniony przez użytkownika lub swój adres e-mail.

  Twój wybór wskazuje, czyje połączenia mają być używane w udostępnionym przycisku.

  udostępnianie przycisku

  W dowolnym momencie możesz wyświetlić lub zmienić wybór. W tym celu wybierz kartę Przepływy, udostępniony przez siebie przepływ, pozycję Użytkownicy i połączenia, kartę POŁĄCZENIA i polecenie EDYTUJ dla przycisku, którym chcesz zarządzać.

  udostępnianie przycisku

Wyświetlanie listy użytkowników przycisku

Wykonując następujące kroki na karcie Przyciski, możesz wyświetlić wszystkie grupy i wszystkich użytkowników, którym udostępniono przycisk:

 1. Naciśnij małą ikonę obok przycisku, który Cię interesuje.

 2. Na stronie Użytkownicy przycisku przejrzyj wszystkie grupy i wszystkich użytkowników, którym udostępniono przycisk.

  Wyświetlanie użytkowników przycisku

Zatrzymywanie udostępniania przycisku

Aby zatrzymać udostępnianie przycisku, wykonaj następujące kroki na karcie Przyciski:

 1. Naciśnij małą ikonę obok przycisku, którego nie chcesz już udostępniać.

 2. Na stronie Użytkownicy przycisku naciśnij użytkownika lub grupę, którym przycisk nie ma być już udostępniany.

  Zatrzymywanie udostępniania przycisku

 3. Po wyświetleniu strony użytkownika naciśnij pozycję Usuń użytkownika.

  Zatrzymywanie udostępniania przycisku

 4. Poczekaj na zakończenie operacji usuwania. Zwróć uwagę, że lista Użytkownicy przycisku zostanie odświeżona i usuniętego użytkownika lub grupy nie będzie już na liście.

  Zatrzymywanie udostępniania przycisku

Monitorowanie historii uruchamiania

Cała historia przebiegów, obejmująca przebiegi zainicjowane przez osobę, której przycisk został udostępniony, jest widoczna tylko na karcie Działanie w aplikacji mobilnej usługi Power Automate twórcy przycisku.

Korzystanie z udostępnionych przycisków

Przed uruchomieniem przycisku, który ktoś Ci udostępnił, musisz dodać go do Twojej karty Przyciski ze strony Dodawanie przycisków.

 1. Naciśnij pozycję UZYSKAJ WIĘCEJ (lub baner Są dostępne nowe przyciski, jeśli jest wyświetlany) na karcie Przyciski.

  nowy przycisk udostępniony mnie

 2. Naciśnij przycisk, którego chcesz użyć.

  Naciśnięty przycisk zostanie natychmiast dodany do karty Przyciski aplikacji Power Automate. Możesz wtedy używać przycisku z karty Przyciski tak samo jak wszystkich innych widocznych na niej przycisków.

  nowy przycisk udostępniony mnie

Ponowne udostępnianie przycisku

Udostępnić możesz link do przycisku, który został udostępniony Tobie.

 1. Wybierz pozycję ... obok przycisku, który chcesz udostępnić.

 2. Wybierz opcję Udostępnij link do przycisku.

  ponowne udostępnianie linku do przycisku

 3. Wybierz aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia przycisku, a następnie wykonaj kroki, aby wysłać przycisk do osoby, której chcesz go udostępnić.

Zaprzestanie korzystania z udostępnionego przycisku

Jeśli nie chcesz już korzystać z udostępnionego Ci przycisku, usuń go z karty Przyciski, wykonując następujące kroki:

 1. Na karcie Przyciski naciśnij pozycję ... obok przycisku, którego nie chcesz już używać.

  Usuwanie przycisku

 2. Naciśnij pozycję Usuń w wyświetlonym menu.

To wszystko. Przycisk nie jest już wyświetlany na karcie Przyciski w aplikacji Power Automate.

Note

Usunięty udostępniony przycisk możesz dodać ponownie, wybierając pozycję UZYSKAJ WIĘCEJ na karcie Przyciski.

Note

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).