Tworzenie zatwierdzenia z aplikacji zatwierdzania

Zatwierdzenie można wyzwolić w dowolnym momencie z aplikacji zatwierdzania w usłudze Teams.

Rozpoczęcie tworzenia zatwierdzenia z aplikacji zatwierdzania

Aby odpowiedzieć na utworzyć zatwierdzenie z aplikacji do zatwierdzeń w Teams, wykonaj te kroki.

 1. Zaloguj się do usługi Microsoft Teams.

 2. Wybierz Więcej dodanych aplikacji (...), wyszukaj zatwierdzenia i wybierz aplikację zatwierdzenia.

  Wyszukaj aplikację w Teams

 3. Wybierz Nowe żądanie zatwierdzenia w prawym górnym rogu aplikacji.

  Nowe żądanie zatwierdzenia

 4. Wprowadź szczegóły zatwierdzenia.

  Formularz Zatwierdzenia

  Porada

  Jeśli wysyłasz zatwierdzenie do wielu użytkowników i potrzebujesz, aby wszyscy udzielili odpowiedzi, upewnij się, że wybierzesz opcję Wymagaj odpowiedzi od wszystkich osób zatwierdzających. Jeśli do zatwierdzenia wystarczy tylko jedna z osób zatwierdzających, aby zaakceptować wyłącz tę opcję.

  Przełącznik wielu osób zatwierdzających

 5. Wybierz Wyślij.

  Zatwierdzenie pojawi się na karcie Wysłane w aplikacji.

  Wysłane zatwierdzenia

Znane problemy

Obecnie wszystkie zatwierdzenia utworzone przy użyciu tego środowiska natywnego programu Teams są tworzone w domyślnym środowisku organizacji.