Instalowanie aplikacji Power Automate w aplikacji Microsoft Teams

Aplikacja Power Automate umożliwia automatyzację działań Microsoft Teams lub nawiązywanie połączeń Microsoft Teams z innymi aplikacjami i usługami.

 1. Zaloguj się do usługi Microsoft Teams.

 2. Wybierz Więcej dodanych aplikacji (...), wyszukaj Power Automate i wybierz aplikację Power Automate.

  Wyszukaj aplikację w Teams

 3. Wybierz Dodaj za mnie.

  Zainstaluj aplikację

 4. Wybierz swój Kraj/region, a następnie wybierz pozycję Rozpocznij.

  Zrzut ekranu, na którym jest wyświetlany ekran Rozpocznij

  Po upływie tego momentu aplikacja Power Automate zostanie zainstalowana. Dostęp do aplikacji można uzyskać w Microsoft Teams z lewego okienka.

  Zrzut ekranu domyślnego ekranu głównego

Porada

Aplikację Power Automate można również zainstalować ze sklepu Sklepu aplikacji Microsoft Teams.

Przypnij aplikację Power Automate

Porada

Użytkownik może przypiąć aplikację Power Automate w Microsoft Teams, co ułatwi dostęp do niego w przyszłości.

Wykonaj następujące kroki, aby przypiąć aplikację Power Automate w Microsoft Teams:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Power Automate w okienku po lewej stronie.

 2. Wybierz pozycję Przypnij.

  Przypnij aplikację

Zacznij pracę z aplikacją Power Automate

Korzystając z karty Strona główna, można tworzyć i zarządzać przepływami.

Karty aplikacji Power Automate

Znane problemy

Aplikacja Power Automate w Microsoft Teams zawiera tylko przepływy pochodzące z domyślnego środowiska organizacji. Każdy przepływ utworzony z poziomu aplikacji Power Automate znajduje się w środowisku domyślnym.

Następne kroki