Zatwierdzenia w Microsoft Teams

Zatwierdzenie w programie Microsoft Teams jest aplikacją natywną dla Teams, która umożliwia łatwe tworzenie i udostępnianie zezwoleń za pomocą centrum zespołu.

Przepływ zatwierdzania można szybko uruchomić w tym samym miejscu, w którym wysyłane są rozmowy, konwersacji z kanałami lub z aplikacji do zatwierdzania. Po zaznaczeniu typu zatwierdzania należy dodać szczegóły, załączyć pliki i wybrać osoby zatwierdzające. Po przesłaniu, osoby zatwierdzające są powiadamiane i mogą przeglądać i obsługiwać żądanie.

Te zatwierdzenia są wyzwalane bezpośrednio z infrastruktury Power Automate i nie wymagają przepływu z czynnościami zatwierdzania. Mimo że w celu zmodyfikowania zatwierdzeń jest konieczne utworzenie akcji niestandardowych lub zatwierdzających po zatwierdzeniu, można utworzyć przepływ do zatwierdzenia.

Korzystanie z aplikacji zatwierdzania w Teams

  1. Zaloguj się do usługi Microsoft Teams

  2. Wybierz Więcej dodanych aplikacji (...), wyszukaj Zatwierdzenia i wybierz aplikację zatwierdzenia

    Wyszukaj aplikację w Teams

Porada

Jeśli aplikacja zatwierdzania nie jest wyświetlana w menu więcej aplikacji, prawdopodobnie administrator Teams wyłączył aplikację w dzierżawie. Skontaktuj się z administratorem Teams w celu włączenia aplikacji zatwierdzania za pomocą centrum administracyjnego Teams.

Znane problemy

Obecnie wszystkie zatwierdzenia są tworzone w środowisku domyślnym organizacji użytkownika.