Korzystanie z przepływów w Microsoft Teams

Istnieją cztery scenariusze, w których można tworzyć przepływy, które będą działały w programie Microsoft Teams.

Scenariusz Opis
Twórz przepływy przy użyciu aplikacji i zarządzaj nimi za pomocą aplikacji Power Automate w Microsoft Teams Korzystając z aplikacji Power Automate, można szybko i łatwo zarządzać przepływami w Microsoft Teams.
Wyzwalanie przepływów z poziomu wiadomości w Microsoft Teams. W tym scenariuszu można tworzyć przepływy wyzwalane podczas wybierania wiadomości przez użytkownika Microsoft Teams. Przepływy pracy mogą być uruchamiane w innym przepływie utworzonym przez użytkownika.
Używanie przepływów z kartami adaptacyjnymi. W tym przypadku jako wyzwalacz przepływu można użyć kart adaptacyjnych. Dla użytkownika jest dostępne pełne zestawienie bogatych kart adaptacyjnych.
Tworzenie przepływów z poziomu aplikacji Power Apps w Microsoft Teams. Korzystając z aplikacji Power Apps w Microsoft Teams można tworzyć przepływy, które są używane Microsoft Dataverse for Teams. Dataverse for Microsoft Teams jest wbudowaną, tanią platformą danych dla Microsoft Teams, która upoważnia użytkowników do tworzenia niestandardowych aplikacji i przepływów pracy przy użyciu Power Apps i Power Automate.

Licencjonowanie

Dodatkowe wymagania licencyjne nie są dostępne w przypadku używania Power Automate wraz z Microsoft Teams.

Szczegółowe informacje o licencjonowaniu Dataverse for Teams zobacz Licencjonowanie i ograniczenia w przewodniku administratora Microsoft Power Platform.