Dokumentacja usługi Power BI

Usługa Power BI ulepsza wgląd w informacje i zwiększa wartość danych. W dokumentacji usługi Power BI zawarto specjalistyczne informacje i rozwiązania spełniające wszelkie potrzeby, niezależnie od sposobu używania usługi Power BI.

Narzędzia pokrewne

Serwer raportów usługi Power BI

Zapoznaj się z serwerem raportów usługi Power BI — lokalnym serwerem raportów powiązanym z portalem internetowym, w którym można wyświetlać raporty, raporty podzielone na strony i wskaźniki KPI oraz zarządzać nimi.

Interfejsy API REST usługi Power BI

Interfejsy API REST usługi Power BI udostępniają punkty końcowe usługi na potrzeby osadzania, administrowania i zasobów użytkowników.

Power BI api klienta analizy osadzonej

Biblioteka po stronie klienta do osadzania Power BI języka JavaScript lub TypeScript.

Inne Microsoft Power Platform produktów

Power Apps

Szybkie tworzenie aplikacji z małą kodem, które modernizują precesje i rozwiązują trudne wyzwania biznesowe w organizacji.

Power Automate

Twórz zautomatyzowane przepływy pracy między ulubionymi aplikacjami i usługami, aby synchronizować pliki, otrzymywać powiadomienia i nie tylko.

Power Virtual Agents

Twórz zaawansowane boty przy użyciu graficznego interfejsu z przewodnikiem bez użycia kodu, bez konieczności pracy z naukowcami i deweloperami danych.