Dokumentacja usługi Power BI

Usługa Power BI ulepsza wgląd w informacje i zwiększa wartość danych. W dokumentacji usługi Power BI zawarto specjalistyczne informacje i rozwiązania spełniające wszelkie potrzeby, niezależnie od sposobu używania usługi Power BI.

Narzędzia pokrewne

Serwer raportów usługi Power BI

Zapoznaj się z serwerem raportów usługi Power BI — lokalnym serwerem raportów powiązanym z portalem internetowym, w którym można wyświetlać raporty, raporty podzielone na strony i wskaźniki KPI oraz zarządzać nimi.

Interfejsy API REST usługi Power BI

Interfejsy API REST usługi Power BI udostępniają punkty końcowe usługi na potrzeby osadzania, administrowania i zasobów użytkowników.

Interfejsy API klienta osadzonych analiz usługi Power BI

Biblioteka po stronie klienta do osadzania usługi Power BI przy użyciu języka JavaScript lub TypeScript.

Inne produkty platformy Microsoft Power Platform

Power Apps

Szybko twórz aplikacje niskokodowe, które modernizują procesy i rozwiązują trudne wyzwania biznesowe w organizacji.

Power Automate

Twórz zautomatyzowane przepływy pracy między ulubionymi aplikacjami i usługami, aby synchronizować pliki, otrzymywać powiadomienia i nie tylko.

Power Pages

Projektuj i hostuj bezpieczne, nowoczesne i niskokodowe witryny internetowe oraz administruj nimi.

Power Virtual Agents

Twórz zaawansowane boty przy użyciu bezkodowego interfejsu graficznego z przewodnikiem bez potrzeby sięgania po pomoc analityków danych ani deweloperów.