Przypinanie pulpitu nawigacyjnego do ekranu startowego systemu Windows 10 przy użyciu aplikacji mobilnej Power BIPin a dashboard to your Windows 10 Start screen from the Power BI mobile app

Aplikacja mobilna Power BI dla systemu Windows 10 umożliwia przypinanie pulpitów nawigacyjnych do ekranu startowego systemu Windows.You can pin Power BI dashboards to the Windows Start screen from the Power BI mobile app for Windows 10. Po naciśnięciu kafelka na ekranie startowym odpowiedni pulpit nawigacyjny zostanie otwarty w aplikacji mobilnej Power BI dla systemu Windows 10.When you tap the tile on the Start screen, the dashboard opens in the Power BI mobile app for Windows 10.

Kafelek systemu Windows

Uwaga

Obsługa aplikacji mobilnej Power BI dla telefonów z systemem Windows 10 Mobile zostanie wycofana 16 marca 2021 r.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Dowiedz się więcejLearn more

Przypinanie pulpitu nawigacyjnego do ekranu startowego jako kafelkaPin a dashboard to your Start screen as a tile

  1. Otwórz pulpit nawigacyjny.Open a dashboard.

  2. Naciśnij ikonę Przypnij do ekranu startowego ikona Przypnij do ekranu startowego.Tap Pin to Start Pin to start icon.

    Górny pasek aplikacji mobilnej w systemie Windows 10

    Przejdź do ekranu startowego urządzenia, aby zobaczyć kafelek.Go to your device's Start screen to see the tile.

    Kafelek systemu Windows 10

Następne krokiNext steps