Usługa Power BI dla użytkowników

Jako użytkownik końcowy lub użytkownik jesteś osobą, która otrzymuje od współpracowników pulpity nawigacyjne, raporty i aplikacje. Pracujesz w usłudze Power BI, przeglądając i korzystając z tej zawartości w celu podejmowania decyzji biznesowych.

Czy czujesz się bardziej projektantem, deweloperem, czy też administratorem usługi Power BI? Ciebie też witamy. Sugerujemy zacząć od usługi Power BI dla projektantów raportów.

Aby wyświetlić całą dokumentację dla użytkowników usługi Power BI, otwórz spis treści.