Dokumentacja dla deweloperów usługi Power BI

Jako deweloper usługi Power BI możesz osadzać zawartość usługi Power BI, tworzyć wizualizacje usługi Power BI i automatyzować procesy usługi Power BI.