Dokumentacja analizy osadzonej w usłudze Power BI

Dowiedz się, jak korzystać z dwóch osadzonych rozwiązań do analizy — Power BI Embedded i osadzania przy użyciu usługi Power BI Premium.