Samouczek: Rozpoczynanie tworzenia w usłudze Power BI

Ten samouczek stanowi wprowadzenie do niektórych funkcji usługi Power BI. Zawiera informacje dotyczące łączenia się z danymi, tworzenia raportu i pulpitu nawigacyjnego oraz zadawania pytań dotyczących danych. W usłudze Power BI można wykonywać wiele innych czynności. Ten samouczek ma na celu przedstawienie podstawowych informacji i wzbudzenie zainteresowania usługą Power BI. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie miejsce zajmuje usługa Power BI w ofercie innych produktów Power BI, zalecamy zapoznanie się z tematem Co to jest usługa Power BI?.

Jesteś czytelnikiem raportów, a nie ich twórcą? Temat Poruszanie się po usłudze Power BI będzie dla Ciebie dobrym miejscem na początek.

Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny przykładu Financial Sample.

Ten samouczek obejmuje następujące kroki:

 • Logowanie do konta usługi Power BI w trybie online lub tworzenie konta, jeśli jeszcze go nie masz.
 • Otwieranie usługi Power BI.
 • Pobieranie danych i otwieranie ich w widoku raportu.
 • Używanie tych danych do tworzenia wizualizacji i zapisywanie jej jako raportu.
 • Tworzenie pulpitu nawigacyjnego przez przypinanie kafelków z raportu.
 • Dodawanie innych wizualizacji do pulpitu nawigacyjnego za pomocą narzędzia języka naturalnego dla pytań i odpowiedzi.
 • Zmienianie rozmiaru i kolejności kafelków na pulpicie nawigacyjnym oraz edycja ich szczegółów.
 • Oczyszczanie zasobów przez usunięcie zestawu danych, raportu i pulpitu nawigacyjnego.

Tworzenie konta w usłudze Power BI

Aby tworzyć zawartość w Power BI, musisz mieć licencję na Power BI Pro lub Premium na użytkownika(PPU). Jeśli nie masz konta Power BI i planujesz tworzenie zawartości, przed rozpoczęciem zarejestruj się w celu Power BI Premium bezpłatnej wersji próbnej na użytkownika. Ukończ kreatora, aby uzyskać bezpłatną licencję, otwórz usługę Power BI (app.powerbi.com), wybierz ikonę Me i wybierz pozycję Kup teraz Pro lub Wypróbuj bezpłatne płatne funkcje.

Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie opcji Kup lub Wypróbuj.

Krok 1. Pobierz dane

Często, gdy chcesz utworzyć raport Power BI, zaczynasz od Power BI Desktop. Program Power BI Desktop daje większe możliwości. Przed rozpoczęciem projektowania raportów można przekształcać, kształtować i modelować dane. Tym razem jednak zaczniemy od zera, tworząc raport w usłudze Power BI.

W tym samouczku pobierzemy dane z prostego pliku programu Microsoft Excel. Chcesz z niego skorzystać? Pobierz plik z przykładem Financial Sample.

 1. Aby zacząć, otwórz usługę Power BI (app.powerbi.com) w przeglądarce.

  Nie masz konta? Nie martw się, możesz zarejestrować się w celu bezpłatnej Power BI Premium 60-dniowej wersji próbnej na użytkownika

 2. W okienku nawigacji wybierz pozycję Mój obszar roboczy.

 3. W sekcji Mój obszar roboczy wybierz pozycję Nowe > Przekaż plik.

  Zostanie otwarta strona Pobierz dane.

 4. W sekcji Tworzenie nowej zawartości wybierz pozycję Pliki Plik lokalny, a następnie wybierz lokalizację, w której > zapisano Excel plik.

  Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Utwórz nową zawartość > Pliki.

 5. Przejdź do pliku na komputerze i wybierz pozycję Otwórz.

 6. W tym samouczku wybieramy pozycję Importuj, aby dodać plik programu Excel jako zestaw danych, na podstawie którego utworzymy następnie raporty i pulpity nawigacyjne. W przypadku wybrania pozycji Przekaż cały skoroszyt programu Excel jest przekazywany do usługi Power BI, gdzie można go otworzyć i edytować w usłudze Excel Online.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie pozycji Importuj.

 7. Gdy zestaw danych będzie gotowy, wybierz pozycję Więcej opcji (...) obok zestawu danych Financial Sample, a następnie wybierz pozycję Utwórz raport, aby otworzyć edytor raportów.

  Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Cała zawartość > Utwórz raport.

  Kanwa raportu jest pusta. Po prawej stronie znajdują się okienka Filtry, Wizualizacje i Pola.

  Zrzut ekranu przedstawiający pustą kanwę raportu.

  Porada

  Wybierz przycisk nawigacji globalnej w lewym górnym rogu, aby zwinąć okienko nawigacji. Dzięki temu na kanwie będzie więcej miejsca.

  Przycisk nawigacji globalnej.

 8. Jesteś teraz w widoku do edycji. Zwróć uwagę na opcję Widok do czytania na pasku menu.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Widok do czytania.

  W widoku do edycji możesz modyfikować raporty, ponieważ jesteś właścicielem i twórcą raportu. Po udostępnieniu raportu współpracownikom często będą oni mogli jedynie wchodzić z nim w interakcje w widoku do czytania. Są oni konsumentami raportów w sekcji Mój obszar roboczy.

Krok 2. Tworzenie wykresu w raporcie

Teraz, po nawiązaniu połączenia z danymi, rozpocznij eksplorowanie. Gdy znajdziesz coś interesującego, możesz to zapisać na kanwie raportu. Następnie możesz przypiąć to do pulpitu nawigacyjnego i obserwować zmiany w miarę upływu czasu. Najpierw jednak

 1. Aby utworzyć wizualizację, w edytorze raportu użyj okienka Pola w prawej części strony. Zaznacz pole Gross Sales (Sprzedaż brutto), a następnie pole Date (Data).

  Zrzut ekranu listy Pola.

  Usługa Power BI przeanalizuje dane i utworzy wizualizację w postaci wykresu kolumnowego.

  Uwaga

  Jeśli najpierw wybierzesz pole Date (Data) zamiast pola Gross Sales (Sprzedaż brutto), zobaczysz tabelę. Bez obaw. Wizualizację zmienimy w następnym kroku.

  Niektóre pola mają symbol sigma obok nich, ponieważ usługa Power BI wykryła, że zawierają wartości liczbowe.

  Pola z symbolami sigma.

 2. Przełączmy się na inny sposób wyświetlania tych danych. Wykresy liniowe są dobrymi wizualizacjami do wyświetlania wartości w czasie. W okienku Wizualizacje wybierz ikonę Wykres liniowy.

  Zrzut ekranu przedstawiający edytor raportów z wybranym wykresem liniowym.

 3. Wykres wygląda ciekawie, więc przypnijmy go do pulpitu nawigacyjnego. Zatrzymaj wskaźnik myszy na wizualizacji i wybierz ikonę pinezki wyświetlaną powyżej lub poniżej.

  Zrzut ekranu przedstawiający ikonę pinezki.

 4. Ponieważ ten raport jest nowy, zostanie wyświetlony monit o jego zapisanie, zanim będzie można przypiąć wizualizację do pulpitu nawigacyjnego. Nadaj raportowi nazwę (na przykład Raport Financial Sample), a następnie wybierz pozycję Zapisz.

  Teraz patrzysz na raport w widoku do czytania.

 5. Ponownie wybierz ikonę pinezki.

 6. Wybierz pozycję Nowy pulpit nawigacyjny i nadaj temu pulpitowi nazwę, na przykład Pulpit nawigacyjny Financial Sample.

  Zrzut ekranu przedstawiający nadawanie nazwy pulpitowi nawigacyjnemu.

  Komunikat o powodzeniu (w prawym górnym rogu) informuje o tym, że wizualizacja została dodana do pulpitu nawigacyjnego jako kafelek.

  Zrzut okna dialogowego Przypięto do pulpitu nawigacyjnego.

  Teraz, gdy ta wizualizacja została przypięta, jest ona przechowywana na Twoim pulpicie nawigacyjnym. Dane są aktualizowane, aby można było szybko obserwować najnowsze wartości. Jeśli jednak zmienisz typ wizualizacji w raporcie, wizualizacja na pulpicie nawigacyjnym nie ulegnie zmianie.

 7. Wybierz pozycję Przejdź do pulpitu nawigacyjnego, aby wyświetlić nowy pulpit nawigacyjny z wykresem liniowym przypiętym do niego jako kafelek.

  Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny z przypiętą wizualizacją.

 8. Wybierz nowy kafelek na pulpicie nawigacyjnym. Usługa Power BI przeniesie Cię do raportu w widoku do czytania.

 9. Aby przełączyć się z powrotem do widoku do edycji, wybierz pozycję Więcej opcji (...) na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie pozycji Edytuj w celu edycji raportu.

  Gdy jesteś w widoku do edycji, możesz kontynuować eksplorowanie i przypinanie kafelków.

Krok 3. Eksplorowanie za pomocą funkcji pytań i odpowiedzi

Aby przeprowadzić szybką eksplorację danych, spróbuj zadać pytanie w polu pytań funkcji pytań i odpowiedzi. Funkcja Pytania i odpowiedzi pozwala formułować zapytania o dane w języku naturalnym. Na pulpicie nawigacyjnym pole Pytania i odpowiedzi znajduje się u góry (Zadaj pytanie dotyczące Twoich danych), pod paskiem menu. W raporcie znajduje się ono na górnym pasku menu (Zadaj pytanie).

 1. Aby wrócić do pulpitu nawigacyjnego, wybierz pozycję Mój obszar roboczy na czarnym pasku nagłówka usługi Power BI.

  Zrzut ekranu przedstawiający powrót do obszaru Mój obszar roboczy.

 2. W obszarze Mój obszar roboczy wybierz swój pulpit nawigacyjny.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie pulpitu nawigacyjnego.

 3. Wybierz pozycję Zadaj pytanie dotyczące Twoich danych. Funkcja pytań i odpowiedzi automatycznie oferuje szereg sugestii.

  Zrzut ekranu przedstawiający kanwę funkcji Pytania i odpowiedzi.

 4. Niektóre sugestie zwracają pojedynczą wartość. Na przykład wybierz pozycję what is the average cog (jaki jest średni koszt wyrobów sprzedanych).

  Funkcja pytań i odpowiedzi wyszuka odpowiedź, a następnie wyświetli ją jako wizualizację w postaci karty.

 5. Wybierz pozycję Przypnij wizualizację i przypnij tę wizualizację do pulpitu nawigacyjnego Financial Sample.

  Zrzut ekranu przedstawiający przypinanie wizualizacji.

 6. Wróć do funkcji Pytania i odpowiedzi, a następnie wybierz pozycję Pokaż wszystkie sugestie.

 7. Wybierz pozycję total profit by country (łączny zysk według kraju).

  Zrzut ekranu przedstawiający łączny zysk według kraju.

 8. Do pulpitu nawigacyjnego Financial Sample przypnij też mapę.

 9. Na pulpicie nawigacyjnym wybierz właśnie przypiętą mapę. Widzisz, jak powoduje to ponowne otwarcie funkcji Pytania i odpowiedzi?

 10. Umieść kursor za wyrażeniem by country (według kraju) w polu funkcji Pytania i odpowiedzi, a następnie wpisz as bar (jako słupek). Usługa Power BI utworzy wykres słupkowy z wynikami.

  Zrzut ekranu przedstawiający wizualizację w postaci wykresu słupkowego.

 11. Do pulpitu nawigacyjnego Financial Sample przypnij też wykres słupkowy.

 12. Wybierz pozycję Zamknij funkcję pytań i odpowiedzi, aby wrócić do pulpitu nawigacyjnego z wyświetlonym nowym kafelkiem, który został utworzony przez Ciebie.

  Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny z przypiętymi wizualizacjami funkcji Pytania i odpowiedzi.

  Zobaczysz, że mimo iż mapa została zmieniona na wykres słupkowy, kafelek pozostał mapą, ponieważ był mapą w momencie przypinania.

Krok 4. Zmienianie położenia kafelków

Możemy zmienić rozmieszczenie kafelków, aby lepiej wykorzystać miejsce na pulpicie nawigacyjnym.

 1. Przeciągnij prawy dolny róg kafelka wykresu liniowego Sprzedaż brutto do góry, dopóki nie zostanie on umieszczony na takiej samej wysokości, jak kafelek Sprzedaż, a następnie zwolnij go.

  Zrzut ekranu przedstawiający zmianę rozmiarów kafelka.

  Teraz dwa kafelki są na takiej samej wysokości.

 2. Wybierz pozycję Więcej opcji (...) na potrzeby kafelka Average of COGS (Średni KWS) > Edytuj szczegóły.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Więcej opcji dla kafelka.

 3. W polu Tytuł wpisz Average Cost of Goods Sold (Średni koszt wyrobów sprzedanych) > Zastosuj.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Edytuj szczegóły.

 4. Zmień rozmieszczenie innych wizualizacji, aby dopasować je do siebie.

  Wygląda to dużo lepiej.

  Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny ze zmienionym rozmieszczeniem.

Czyszczenie zasobów

Teraz, po zakończeniu tego samouczka, możesz usunąć zestaw danych, raport i pulpit nawigacyjny.

 1. Wybierz pozycję Mój obszar roboczy na czarnym pasku nagłówka usługi Power BI.

 2. Wybierz pozycję Więcej opcji (...) obok zestawu danych Financial Sample > Usuń.

  Zrzut ekranu przedstawiający usuwanie zestawu danych.

  Zobaczysz ostrzeżenie z informacją, że wszystkie raporty i kafelki pulpitu nawigacyjnego zawierające dane z tego zestawu danych również zostaną usunięte.

 3. Wybierz pozycję Usuń.

Następne kroki

Szybkie tworzenie raportu przez wklejenie danych do usługi Power BI service

Zapoznaj się z kolekcjami zawartości platformy Microsoft Learn dotyczącymi usługi Power BI: