Eksplorowanie danychExploring data

Zapraszamy do samouczka Eksplorowanie danych.Welcome to the exploring data tutorial. Dowiesz się z niego, jak znaleźć i połączyć dane w usłudze Power BI, a następnie korzystać z nich.Here you'll learn how to find, connect to, and interact with data in Power BI.