Dokumentacja usługi Microsoft Power Virtual Agents

Proste tworzenie czatbotów korzystając z Power Virtual Agents.

Inne produkty platformy Microsoft Power Platform

Power Apps

Szybko twórz aplikacje, które nie zawierają dużo kodu, w celu modernizowania procesów i pokonywania wyzwań biznesowych w swojej organizacji przy użyciu usługi Power Apps.

Power Automate

Twórz zautomatyzowane przepływy pracy między ulubionymi aplikacjami i usługami, aby synchronizować pliki, otrzymywać powiadomienia, zbierać dane i nie tylko.

Power BI

Przekształcaj niepowiązane źródła danych w spójne, immersywne wizualnie oraz interakcyjne wyniki analiz.

Zobacz także

Dynamics 365

Nowa generacja aplikacji CRM i ERP

Microsoft Azure

Stale rozszerzany zestaw usług przetwarzania w chmurze, które pomagają organizacjom sprostać wyzwaniom biznesowym