Dodawanie bota do aplikacji Microsoft Teams

Wybierz wersję usługi Power Virtual Agents, której używasz, w tym miejscu:

Po opublikowaniu bota możesz udostępnić go w aplikacji Microsoft Teams, dzięki czemu członkowie Twojego zespołu i szerszej organizacji będą mogli wchodzić z nim w interakcję. Konieczne jest opublikowanie bota co najmniej raz i włączenie kanału Microsoft Teams, zanim użytkownicy będą mogli wchodzić w interakcję z botem w programie Microsoft Teams.

Masz następujące możliwości:

 • Zainstalowanie bota w aplikacji Microsoft Teams i udostępnienie innym osobom bezpośredniego linku do instalacji.
 • Udostępnienie bota w organizacji przez przesłanie go do zatwierdzenia prze administratora przed poleceniem do sklepie aplikacji Microsoft Teams w sekcji Utworzone przez organizację

Uwaga

Po dodaniu bota do elementu Microsoft Teams, niektóre dane, takie jak zawartość bota lub zawartość rozmowy z użytkownikiem końcowym, zostaną udostępnione użytkownikowi Microsoft Teams (co oznacza, że dane będą przepływać poza granicami zgodności, geograficznymi lub regionalnymi organizacji).
Więcej informacji można znaleźć w artykule Zasady prywatności Microsoft Teams.

Wymagania wstępne

Łączenie bota z kanałem aplikacji Microsoft Teams

Po opublikowaniu bota co najmniej raz można połączyć go z kanałem aplikacji Microsoft Teams, aby użytkownicy mogli czatować z botem w aplikacji Microsoft Teams.

Uwaga

Zalecamy włączenie ustawień zabezpieczeń dla botów budowanych dla aplikacji Microsoft Teams lub do wewnętrznego użycia pracowników, aby zapewnić, że bot nie będzie dostępny dla osób spoza organizacji.

Połącz z aplikacją Microsoft Teams:

 1. Wybierz kolejno pozycje Zarządzaj i Kanały w bocznym okienku nawigacji.

 2. Wybierz opcję Microsoft Teams.

 3. Wybierz opcję Włącz w aplikacji Teams.

  W wyświetlonym oknie wysuwanym aplikacji Microsoft Teams wybierz pozycję Włącz w aplikacji Teams, aby włączyć udostępnianie

  Uwaga

  Jeśli ta opcja nie jest widoczna, może to oznaczać, że kanał Microsoft Teams został już włączony.

Instalowanie bota jako aplikacji w programie Microsoft Teams

Po opublikowaniu bota Ty i inne osoby w organizacji mogą zainstalować go, aby czatować z nim za pomocą programu Microsoft Teams. Zawsze gdy użytkownik aktualizuje bota i publikuje go, aktualizacje są odzwierciedlane w kopiach bota należących do innych użytkowników.

Bota można dodać do własnej wersji aplikacji Microsoft Teams bezpośrednio z poziomu aplikacji Power Virtual Agents lub uzyskać link w celu udostępnienia go innym użytkownikom, aby mogli dodać go do czatu w programie Microsoft Teams.

Ważne

Nowa zawartość świeżo opublikowanego bota nie będzie widoczna w trwających obecnie konwersacjach. Po 30 minutach czasu bezczynności bot zostanie zaktualizowany.
Możesz wpisać Rozpocznij od nowa w istniejącej konwersacji, aby natychmiast rozpocząć nową konwersację i zobaczyć najnowsze aktualizacje bota.
Pamiętaj, aby po wprowadzeniu zmian opublikować bota — w przeciwnym razie żaden użytkownik korzystający z bota nie zobaczy Twoich aktualizacji.
Zwykle udostępnienie opublikowanych zmian wszystkim użytkownikom trwa 15 minut.

Dodaj bota dla siebie:

 1. Wybierz kolejno pozycje Zarządzaj i Kanały w bocznym okienku nawigacji.

 2. Wybierz opcję Microsoft Teams.

 3. Wybierz pozycję Otwórz bota, aby uruchomić monit instalacji w aplikacji Microsoft Teams. Wybierz pozycję Dodaj dla mnie, aby dodać bota jako w aplikacji Teams. Spowoduje to zainstalowanie bota tylko dla Ciebie.

Udostępnij link, aby inne osoby mogły dodać bota:

 1. Wybierz kolejno pozycje Zarządzaj i Kanały w bocznym okienku nawigacji.

 2. Wybierz opcję Microsoft Teams.

  1. Wybierz pozycję Edytuj szczegóły, aby zmienić ikonę, kolor i opisy bota. Zostaną one wyświetlone w wynikach wyszukiwania w sklepie aplikacji Microsoft Teams. Przeglądanie rekomendacji dotyczących formatów ikon aplikacji Microsoft Teams.

   Możesz zmienić szczegóły, skopiować link albo otworzyć bota i wyświetlić zmiany wprowadzone w ikonie i szczegółach.

   Ważne

   Aktualizacje bota nie będą miały zastosowania w przypadku użytkowników, którzy zainstalowali już bota za pośrednictwem linku udostępnionego. Aby otrzymywać te aktualizacje, trzeba będzie ponownie zainstalować bota.

  2. Wybierz pozycję Więcej, aby dodać dalsze informacje:

   • Nazwa dewelopera
   • Witryna sieci Web
   • Oświadczenie o ochronie prywatności
   • Warunki użytkowania

   Podaj te informacje, aby zapewnić, że użytkownik będzie informowany o bocie. Zobacz temat Oświadczenie o ochronie prywatności i warunki użytkowania, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji i przykładów.

   Zmień ikonę i kolor tła ikony, a także dodaj krótkie i długie opisy oraz informacje dotyczące deweloperów.

   Uwaga

   Zmiany szczegółów bota nie będą dotyczyły botów zatwierdzonych przez administratora do momentu ponownego przesłania i zatwierdzenia przez administratora.
   Będziesz mieć okazję przejrzenia szczegółów bota przed przesłaniem go do administratora.
   Zatwierdzone szczegóły bota można stosować wstecznie do nowych i istniejących użytkowników, którzy zainstalowali bota.

  3. Wybierz pozycję Zapisz, aby wrócić do ekranu, na którym będzie można udostępnić bot w aplikacji Teams. Zobaczysz wyświetlone zmiany koloru, ikony i opisu.

 3. Wybierz pozycję Kopiuj link i wyślij go innym osobom, które chcą korzystać z bota.

Ważne

Tylko użytkownicy z dostępem do bota mogą użyć linku instalacji, aby zainstalować bota. Możesz skonfigurować dostęp do bota w ustawieniach zabezpieczeń dla tego bota.

Udostępnianie bota organizacji

Bot można udostępnić organizacji, przesyłając go do zatwierdzenia przez administratora w celu polecania go w sekcji Utworzone dla nazwa-Twojej-organizacji > Utworzone przez organizację.

Sekcja Utworzone przez organizację znajduje się w górnej części sekcji Utworzone dla NAZWA FIRMY w sklepie aplikacji Teams

Administratorzy mogą również wstępnie zainstalować i przypiąć bota dla użytkowników w organizacji, aby mieli do niego dostęp bezpośrednio z poziomu lewego paska aplikacji w programie Microsoft Teams.

Przed przesłaniem bota do organizacji należy się upewnić, że:

 • Bot jest gotowy do wydania oraz zgodny ze standardami, regułami i zasadami firmy.
 • Możesz pracować w koordynacji z członkami zespołu: po przesłaniu bot nie może zostać ponownie przesłany przez innego użytkownika, aż do chwili zatwierdzenia poprzedniego przesłania lub odrzucenia go przez administratora.

Uwaga

Gdy bot zostanie zatwierdzony przez administratora, dostępność bota w sekcji Utworzone przez organizację będzie w całości zarządzana przez administratora. Tylko administrator może usunąć bota z sekcji Utworzone przez organizację.

Przesyłanie do sekcji Utworzone przez organizację

 1. Wybierz kolejno pozycje Zarządzaj i Kanały w bocznym okienku nawigacji.

 2. Wybierz opcję Microsoft Teams.

 3. Wybierz pozycję Prześlij do zatwierdzenia przez administratora.

 4. Przejrzyj wymagania dotyczące przesyłania i wybierz pozycję Prześlij do zatwierdzenia przez administratora.

 5. Zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy mają zostać wprowadzone ostatnie aktualizacje informacji bota. Po potwierdzeniu, że wszystkie dane są poprawne, kliknij pozycję Prześlij do zatwierdzenia przez administratora

  Uwaga

  Pamiętaj o przejrzeniu zawartości i sprawdzeniu, czy wszystko jest gotowe do przejrzenia przez administratora. Aby zaktualizować ikonę i opisy poprzednio zatwierdzonych botów, należy przesłać nowe żądania do administratora.
  Po zatwierdzeniu aktualizacji wszyscy nowi i istniejący użytkownicy bota w aplikacji Teams otrzymają aktualizację.
  Ma to zastosowanie wyłącznie do szczegółów bota. Aby kontynuować wprowadzanie aktualizacji zawartości bota, należy opublikować najnowszą zawartość, nie podejmując ponownej próby przesłania jej do administratora.

 6. Zostanie wyświetlony końcowy monit o potwierdzenie. Wybierz przycisk Tak, aby kontynuować. Bot zostanie wysłany do administratora do zatwierdzenia i zostanie wyświetlona notatka wskazująca stan Twojego przesłania.

  Uwaga

  Po przesłaniu bota do zatwierdzenia przez administratora nie należy zmieniać ustawienia dostępu do bota na niższe niż wszystkie osoby w organizacji.
  Spowoduje to, że użytkownicy w organizacji nie będą mogli czatować z botem po zainstalowaniu go ze sklepu aplikacji Microsoft Teams (sekcja Utworzone przez organizację).

 7. Musisz zaczekać na zatwierdzenie przez administratora. Aby sprawdzić aktualny stan, należy wybrać opcję Odśwież lub otworzyć okno Udostępnianie bota ze strony Publikowanie.

 8. Gdy administrator zatwierdzi bota, stan zostanie zaktualizowany na Zatwierdzono. Można bezpośrednio otworzyć bota i udostępnić link do zatwierdzonej wersji innym użytkownikom.

Uwaga

Jeśli Twoja aplikacja nie jest wyświetlana w sekcji Utworzone przez organizację, mimo że została oznaczona jako zatwierdzona, być może aplikacja Teams buforuje informacje. Spróbuj wylogować się i ponownie zalogować (jeśli korzystasz z aplikacji klasycznej) lub odświeżyć przeglądarkę (jeśli jest używana aplikacja internetowa Teams).

Pobieranie manifestu aplikacji Teams dla bota (zaawansowane)

Można pobrać manifest aplikacji Teams dla bota, aby wprowadzić szczegółowe zmiany bezpośrednio w manifeście i udostępnić je administratorowi lub użytkownikom w ramach dzierżawcy. Możesz również przekazać manifest aplikacji bezpośrednio do Microsoft Teams, jeśli zasady programu zezwalają na przekazywanie aplikacji niestandardowych.

 1. Wybierz kolejno pozycje Zarządzaj i Kanały w bocznym okienku nawigacji.

 2. Wybierz opcję Microsoft Teams.

 3. Wybierz pozycję Prześlij do zatwierdzenia przez administratora.

 4. Wybierz pozycję Pobierz manifest.

 5. Zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy mają zostać wprowadzone ostatnie aktualizacje informacji bota. Po potwierdzeniu, że wszystkie dane są prawidłowe, wybierz pozycję Pobierz manifest.

 6. Manifest zostanie wygenerowany jako plik zip i zostanie zapisany zgodnie z ustawieniami zapisywania w przeglądarce.

Odłączanie bota od aplikacji Teams

Możesz przełączyć bota do trybu offline, aby użytkownicy nie mogli już czatować z nim w aplikacji Teams. Oznacza to, że bot nie odpowie osobom, które spróbują z nim czatować, i nastąpią zakłócenia dla wszystkich osób korzystających z bota. Należy dokładnie rozważyć konieczność odłączenia się od bota przed przystąpieniem wykonaniem tej czynności.

Boty udostępnione organizacji będą nadal wyświetlane sklepie aplikacji Microsoft Teams, w sekcji Utworzone przez organizację. Aby usunąć bota, należy się skontaktować z administratorem.

 1. Wybierz kolejno pozycje Zarządzaj i Kanały w bocznym okienku nawigacji.

 2. Wybierz opcję Microsoft Teams.

 3. Wybierz pozycję Odłącz bota od aplikacji Teams.

 4. Przejrzyj informacje dotyczące odłączania bota i wybierz pozycję Odłącz, aby kontynuować.

Po odłączeniu bota można go zawsze połączyć ponownie bot, wybierając pozycję Włącz aplikację Teams w oknie Udostępnianie bota na stronie Publikowanie.

Znane ograniczenia

 • Obecnie tylko zakres Osobiste jest obsługiwany w aplikacji Microsoft Teams, więc użytkownicy mogą prowadzić tylko prywatną konwersację z botem
 • Ustawienie ikony awatara bota przy użyciu pozycji Zarządzaj -> Szczegóły nie spowoduje wyświetlania dla botów zatwierdzonych przez administratora. Boty zatwierdzone przez administratora będą używać ikony aplikacji jako awatara bota.
 • Teams korzysta z limitów w odniesieniu do botów. W zależności od potrzeb biznesowych może zaistnieć potrzeba utworzenia zwięzłej zawartości dla botów dodawanych do Microsoft Teams.
 • Jeśli jednak bot obsługuje uwierzytelnianie użytkowników końcowych, użytkownik nie będzie mógł się wylogować. Oznacza to, że certyfikacja Microsoft Teams AppSource nie powiedzie się, jeśli publikowany jest bot na pulpicie nawigacyjnym sprzedawcy. Nie dotyczy to korzystania z bota przez użytkownika osobistego lub dzierżawcę. Więcej informacji na temat publikowania aplikacji Microsoft Teams i Zasad weryfikacji poprawności AppSource.
 • Odłączenie bota od aplikacji Teams może potrwać kilka minut, zanim bot stanie się nieosiągalny dla użytkowników w programie Microsoft Teams.