Aplikacja Power Virtual Agents w aplikacji Microsoft Teams

Wybierz wersję usługi Power Virtual Agents, której używasz, w tym miejscu:

Ważne

Przejdź do sekcji ważne informacje, aby zapoznać się z przykładami użycia.

Usługa Power Virtual Agents jest dostępna jako aplikacja w rozwiązaniu Microsoft Teams, co oznacza, że możesz łatwo tworzyć własne czatboty, które będą odpowiadać na pytania zadawane przez innych pracowników lub członków zespołu.

Możesz dodać aplikację Power Virtual Agents ze sklepu aplikacji Microsoft Teams i rozpocząć tworzenie, kreowanie, testowanie i publikowanie bota bezpośrednio dla zespołów za pomocą interfejsu aplikacji Microsoft Teams. Możesz również odwiedzić stronę https://aka.ms/PVAForTeams, aby bezpośrednio zainstalować lub otworzyć aplikację.

Ponieważ aplikacja Power Virtual Agents jest w pełni zintegrowana, w obszarze Ustawienia Teams można zastosować ustawienia, takie jak duży kontrast i ciemny motyw, w menu Ustawienia.

Niektóre scenariusze, w których może zaistnieć potrzeba utworzenia czatbota Power Virtual Agents w aplikacji Microsoft Teams, to:

  • Pracownik działu płac tworzy element czatbota, który ułatwia członkom zespołu pobieranie formularzy podatkowych i odpowiednich informacji
  • Menedżer obiektów tworzy czatbota, który odpowiada na typowe pytania dotyczące powrotu do pracy po pandemii.
  • Pracownik działu HR tworzy bota, który może odpowiedzieć na pytania dotyczące salda dni urlopu, czasu wolnego i świadczeń.
  • Członek działu finansów tworzy czatbota, który ułatwia pracownikom zespołu finansów wypełnianie raportów wydatków

Aplikacja Power Virtual Agents w rozwiązaniu Microsoft Teams ułatwia realizację wszystkich scenariuszy, w szczególności tych, które powstają w ramach organizacji. Jeśli zamierzasz utworzyć czatbota do udostępniania na zewnątrz, na przykład bota współdziałającego z klientami spoza organizacji, należy zapoznać się z wersją tego tematu dla aplikacji internetowej Power Virtual Agents.

Dzięki aplikacji Power Virtual Agents w rozwiązaniu Microsoft Teams możesz wykonać następujące czynności:

Aby zapoznać się z czynnościami wykonywanymi przez aplikację Power Virtual Agents w rozwiązaniu Microsoft Teams, zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym kompilowania przykładowego bota HR. Bot może pomóc pracownikom z pytaniami dotyczącymi czasu wolnego, takiego jak urlop płatny lub święta państwowe. Uwzględnia on również eksperta ds. pomocy technicznej z zespołu HR, jeśli nie może pomóc w przypadku pytań na temat przedłużonego urlopu.

Aby od razu rozpocząć tworzenie botów w aplikacji Teams przy użyciu usługi Power Virtual Agents, zobacz temat Tworzenie pierwszego tematu bota.

Uwaga

Power Virtual Agents obecnie nie obsługuje planów w chmurze administracji USA.

Ważne informacje

Microsoft Power Virtual Agents (1) nie jest przeznaczone ani udostępniane jako wyrób medyczny przeznaczony do diagnozowania choroby lub innych warunków, lub do poszukiwania, łagodzenia, leczenia lub profilaktyki chorobowej lub innej, która może zostać wykorzystana jako część jakiejkolwiek oferty lub produktu klinicznego oraz nie są przyznawane żadne prawa ani licencja do użytku Microsoft Power Virtual Agents w tymże celu oraz (2) program nie jest zaprojektowany lub przeznaczony do świadczenia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, leczenia lub orzeczenia i nie powinien być używany jako zamiennik lub zastąpienie zawodowego doradztwa medycznego, diagnozy, leczenia, orzeczenia, a także (3) nie należy używać go w nagłych przypadkach i nie obsługuje on połączeń alarmowych. Każdy chatbot utworzony przy użyciu Microsoft Power Virtual Agents jest własnym produktem lub usługą, oddzielną i niezależną od Microsoft Power Virtual Agents. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za projektowanie, opracowywanie i wdrażanie swoich chatbotów (w tym za właczanie bota do każdego produktu lub usługi przeznaczonej do użytku medycznego lub klinicznego) i wyraźnego dostarczania użytkownikom końcowym odpowiednich ostrzeżeń i zastrzeżeń dotyczących korzystania z Twojego chatbota. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poniesioną szkodę lub śmierć, która może następować w wyniku korzystania z chatbota lub korzystania z usługi Microsoft Power Virtual Agents w połączeniu z Twoim chatbotem, w tym (bez ograniczeń) za wszelkie szkody doznane przez użytkowników końcowych.

Tworzenie pierwszego bota

Tworzenie i edytowanie tematów

Poprawa działania bota

Opublikuj swojego bota

Korzystanie z analiz w celu zwiększenia możliwości bota