Funkcja Char w usłudze PowerAppsChar function in PowerApps

Przekształca kod znaku w ciągu.Translates a character code into a string.

OpisDescription

Funkcja Char zwraca ciąg zawierający odpowiedni znak ASCII dla danej platformy.The Char function returns a string that contains the appropriate ASCII character for your platform.

SkładniaSyntax

Char( KodZnaku )Char( CharacterCode )

  • KodZnaku — wymagane.CharacterCode - Required. Kod znaku ASCII do przekształcenia.ASCII character code to translate.

PrzykładyExamples

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Char( 65 )Char( 65 ) Zwraca znak odpowiadający kodowi ASCII 65.Returns the character that corresponds to ASCII code 65. AA
Char( 105 )Char( 105 ) Zwraca znak odpowiadający kodowi ASCII 105.Returns the character that corresponds to ASCII code 105. ii
Char( 35 )Char( 35 ) Zwraca znak odpowiadający kodowi ASCII 35.Returns the character that corresponds to ASCII code 35. #