Funkcja Exit w usłudze PowerAppsExit function in PowerApps

Kończy działanie aktualnie uruchomionej aplikacji.Exits the currently running app.

OpisDescription

Funkcja Exit kończy działanie aktualnie uruchomionej aplikacji.The Exit function exits the currently running app. Użytkownik wraca do listy aplikacji, na której może wybrać inną aplikację do otwarcia.The user is returned to the list of apps, where they can select another app to open.

SkładniaSyntax

Exit()Exit()