Funkcja IsNumeric w usłudze PowerAppsIsNumeric function in PowerApps

Umożliwia sprawdzenie, czy wartość jest wartością liczbową.Tests whether a value is numeric.

OpisDescription

Funkcja IsNumeric sprawdza, czy wartość jest wartością liczbową.The IsNumeric function tests whether a value is numeric. Inne rodzaje wartości to wartość logiczna, ciąg, tabela i rekord.Other kinds of values include Boolean, string, table, and record.

Wartością zwracaną jest wartość logiczna true lub false.The return value is a Boolean true or false.

SkładniaSyntax

IsNumeric( Wartość )IsNumeric( Value )

  • Wartość — wymagane.Value – Required. Wartość do sprawdzenia.Value to test.