Funkcja Refresh w usłudze PowerAppsRefresh function in PowerApps

Odświeża rekordy źródła danych.Refreshes the records of a data source.

OpisDescription

Funkcja Refresh pobiera nową kopię źródła danych.The Refresh function retrieves a fresh copy of a data source. Dzięki temu można zobaczyć zmiany wprowadzone przez innych użytkowników.You'll see changes that other users made.

Funkcja Refresh nie ma wartości zwracanej i można jej używać wyłącznie w formułach dotyczących zachowań.Refresh has no return value, and you can use it only in behavior formulas.

SkładniaSyntax

Refresh( ŹródłoDanych )Refresh( DataSource )

  • ŹródłoDanych — wymagane.DataSource – Required. Źródło danych, które chcesz odświeżyć.The data source that you want to refresh.

PrzykładExample

W tym przykładzie odświeżymy źródło danych o nazwie IceCream. Na początku znajdują się następujące elementy:In this example, you'll refresh the data source named IceCream, which starts with this data:

Użytkownik na innym urządzeniu zmienia wartość rekordu Strawberry w kolumnie Quantity na 400.A user on another device changes the Quantity in the Strawberry record to 400. Ta zmiana nie będzie widoczna, dopóki nie zostanie wykonana następująca formuła:You won't see this change until this formula executes:

Refresh ( IceCream )Refresh( IceCream )

Po wykonaniu tej formuły galerie powiązane ze źródłem danych IceCream będą zawierały zaktualizowaną wartość odpowiadającą rekordowi Strawberry:After that formula executes, galleries that are bound to the IceCream data source will show the updated value for Strawberry: