Funkcja Shuffle w usłudze PowerAppsShuffle function in PowerApps

Losowo zmienia kolejność rekordów tabeli.Randomly reorders the records of a table.

OpisDescription

Funkcja Shuffle losowo zmienia kolejność rekordów tabeli.The Shuffle function reorders the records of a table.

Funkcja Shuffle zwraca tabelę zawierającą te same kolumny i liczbę wierszy co argument.Shuffle returns a table that has the same columns and number of rows as the argument.

SkładniaSyntax

Shuffle( Tabela )Shuffle( Table )

  • Tabela — wymagane.Table - Required. Tabela, w której ma zostać losowo zmieniona kolejność.Table to shuffle.

PrzykładExample

Jeśli na przykład szczegóły dotyczące rozgrywek karcianych zostały zapisane w kolekcji o nazwie Talia, ta formuła zwróciłaby kopię tej kolekcji z losowo zmienioną kolejnością.If you stored details about playing cards in a collection named Deck, this formula would return a copy of that collection that has been randomly shuffled.

Shuffle(Talia)Shuffle(Deck)