Limity i konfiguracja w usłudze Microsoft PowerAppsLimits and configuration in Microsoft PowerApps

Ten temat zawiera informacje o bieżących limitach oraz szczegółach konfiguracji dla usługi PowerApps.This topic contains information about the current limits and configuration details for PowerApps.

ŻądaniaRequests

Limity te dotyczą każdego pojedynczego żądania wychodzącego:These limits apply to each single outgoing request:

NazwaName LimitLimit
Limit czasuTimeout 180 sekund180 Seconds
Ponowne próbyRetry attempts 44

UWAGA: Wartość ponownych prób może się różnić.NOTE: The retry value may vary. Dla pewnych warunków błędów ponawianie próby nie ma sensu.For certain error conditions, it doesn't make sense to retry.

Adresy IPIP addresses

Żądania z usługi PowerApps używają adresów IP, które zależą od regionu środowiska, w którym działa aplikacja.Requests from PowerApps use IP addresses that depend on the region of the environment that the app is in. Nie publikujemy w pełni kwalifikowanych nazw domen dostępnych dla scenariuszy usługi PowerApps.We don't publish fully qualified domain names available for PowerApps scenarios.

Wywołania wykonane z interfejsu API połączonego za pośrednictwem aplikacji (na przykład interfejsu API SQL lub interfejsu API programu SharePoint) pochodzą z adresu IP podanego w dalszej części tego tematu.Calls made from an API connected through an app (for example, the SQL API or the SharePoint API) come from the IP address specified later in this topic.

Jeśli na przykład musisz przygotować listę dozwolonych adresów IP dla bazy danych Azure SQL, użyj tych adresów.You should use these addresses if, for example, you must whitelist IP addresses for an Azure SQL database.

RegionRegion Wychodzący adres IPOutbound IP
AzjaAsia 52.163.91.227, 52.163.89.40, 52.163.89.65, 52.163.95.29, 13.75.89.9, 13.75.91.198, 13.75.92.202, 13.75.92.12452.163.91.227, 52.163.89.40, 52.163.89.65, 52.163.95.29, 13.75.89.9, 13.75.91.198, 13.75.92.202, 13.75.92.124
AustraliaAustralia 13.77.7.172, 13.70.191.49, 13.70.189.7, 13.70.187.251, 13.70.82.210, 13.73.203.158, 13.73.207.42, 13.73.205.3513.77.7.172, 13.70.191.49, 13.70.189.7, 13.70.187.251, 13.70.82.210, 13.73.203.158, 13.73.207.42, 13.73.205.35
KanadaCanada 52.233.30.222, 52.233.30.148, 52.233.30.199, 52.233.29.254, 52.232.130.205, 52.229.126.118, 52.229.126.28, 52.229.123.5652.233.30.222, 52.233.30.148, 52.233.30.199, 52.233.29.254, 52.232.130.205, 52.229.126.118, 52.229.126.28, 52.229.123.56
EuropaEurope 52.166.241.149, 52.166.244.232, 52.166.245.173, 52.166.243.169, 40.69.45.126, 40.69.45.11, 40.69.45.93, 40.69.42.25452.166.241.149, 52.166.244.232, 52.166.245.173, 52.166.243.169, 40.69.45.126, 40.69.45.11, 40.69.45.93, 40.69.42.254
IndieIndia 52.172.54.172, 52.172.55.107, 52.172.55.84, 52.172.51.70, 52.172.158.185, 52.172.159.100, 52.172.158.2, 52.172.155.24552.172.54.172, 52.172.55.107, 52.172.55.84, 52.172.51.70, 52.172.158.185, 52.172.159.100, 52.172.158.2, 52.172.155.245
JaponiaJapan 104.214.137.186, 104.214.139.29, 104.214.140.23, 104.214.138.174, 13.78.85.193, 13.78.84.73, 13.78.85.200, 13.78.86.229104.214.137.186, 104.214.139.29, 104.214.140.23, 104.214.138.174, 13.78.85.193, 13.78.84.73, 13.78.85.200, 13.78.86.229
Stany ZjednoczoneUnited States 104.43.232.28, 104.43.232.242, 104.43.235.249, 104.43.234.211, 52.160.93.247, 52.160.91.66, 52.160.92.131, 52.160.95.100, 40.117.101.91, 40.117.98.246, 40.117.101.120, 40.117.100.191104.43.232.28, 104.43.232.242, 104.43.235.249, 104.43.234.211, 52.160.93.247, 52.160.91.66, 52.160.92.131, 52.160.95.100, 40.117.101.91, 40.117.98.246, 40.117.101.120, 40.117.100.191
Stany Zjednoczone (wczesny dostęp)United States (Early Access) 52.161.26.191, 52.161.27.42, 52.161.29.40, 52.161.26.33, 13.66.213.240, 13.66.214.51, 13.66.210.166, 13.66.213.2952.161.26.191, 52.161.27.42, 52.161.29.40, 52.161.26.33, 13.66.213.240, 13.66.214.51, 13.66.210.166, 13.66.213.29

Wymagane usługiRequired services

Ta lista określa wszystkie usługi, z którymi komunikuje się program PowerApps Studio, i ich użycie.This list identifies all services to which PowerApps Studio talks and their usages. Twoja sieć nie może blokować tych usług.Your network must not block these services.

DomenyDomain(s) ProtokołyProtocols UżyciaUses
management.azure.commanagement.azure.com httpshttps RPRP
msmanaged-na.azure-apim.netmsmanaged-na.azure-apim.net httpshttps Środowisko uruchomieniowe łączników/interfejsów APIRuntime of Connectors/Apis
login.microsoft.comlogin.microsoft.com
login.windows.netlogin.windows.net
login.microsoftonline.comlogin.microsoftonline.com
secure.aadcdn.microsoftonline-p.comsecure.aadcdn.microsoftonline-p.com
httpshttps ADALADAL
graph.microsoft.comgraph.microsoft.com
graph.windows.netgraph.windows.net
httpshttps Azure Graph — do uzyskiwania informacji o użytkowniku (np. zdjęcia do profilu)Azure Graph - For getting user info (e.g. profile photo)
gallery.azure.comgallery.azure.com httpshttps Szablonowe i przykładowe aplikacjeSample and Template apps
.azure-apim.net.azure-apim.net httpshttps Koncentratory interfejsu API — różne domeny podrzędne dla poszczególnych ustawień regionalnychApi Hubs - Different sub-domains for each locale
.powerapps.com.powerapps.com httpshttps WebAuth + PortalWebAuth + Portal
.azureedge.net.azureedge.net httpshttps WebAuthWebAuth
.blob.core.windows.net.blob.core.windows.net httpshttps Magazyn obiektów BlobBlob storage
vortex.data.microsoft.comvortex.data.microsoft.com httpshttps TelemetriaTelemetry