Lista seminariów internetowych związanych z usługą PowerAppsPowerApps webinar listing

Te seminaria internetowe pomogą Ci korzystać z funkcji usługi Microsoft PowerApps.These webinars can help you to leverage the features and functions of Microsoft PowerApps. W obszarze komentarzy pod tym tematem możesz proponować dodatkowe tematy.Please feel free to suggest additional topics in the comments under this topic.

Nadchodzące seminaria internetoweUpcoming webinars

Pro Series | Transitioning from InfoPath to PowerApps - Part 2 (Seria Pro | Przejście z programu InfoPath do usługi PowerApps — część 2)Pro Series | Transitioning from InfoPath to PowerApps - Part 2
Autor: Audrie Gordonby Audrie Gordon
10 października, 10:00 PST, 13:00 ESTOctober 10th, 10:00AM PST, 1:00PM EST

Kontynuujemy tę serię, skupiając się na tworzeniu formularzy na podstawie listy programu SharePoint za pomocą nowych funkcji pokazanych na konferencji Ignite.We continue this series with a focus on creating forms from a SharePoint list using new features released at Ignite. Jeśli nie udało Ci się obejrzeć części 1, możesz zobaczyć ją tutaj.In case you missed it, you can watch Part 1 here.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć część 2 w dniu 10 październikaClick here to watch Part 2 on October 10th

Deep Dive | Introducing List Forms in SharePoint Online (Szczegółowe informacje | Wprowadzenie do listy formularzy w usłudze SharePoint Online)Deep Dive | Introducing List Forms in SharePoint Online
Autor: Ankit Sarafby Ankit Saraf
24 października, 10:00 PST, 13:00 ESTOctober 24th, 10:00AM PST, 1:00PM EST

Po wysłaniu prezentacji na konferencję Ignite nie możemy się już doczekać, aby poznać w szczegółach nowe funkcje i odkryć nowe możliwości w zakresie projektowania formularzy.Having sent the presentations at Ignite, we're all excited to deep dive into the new features and discover new opportunities for form design. Ankit Saraf podsumowuje nowy zestaw funkcji oraz demonstruje kilka najlepszych praktyk i wskazówek dla użytkowników.Ankit Saraf summarizes the new stack of features, and demonstrates a few best practices and user tips as well. Nie przeocz tego.Don't miss it.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć 24 październikaClick here to watch on October 24th

Getting Started | Exploring Office Graph Templates (Wprowadzenie | Eksploracja szablonów narzędzia Office Graph)Getting Started | Exploring Office Graph Templates
Autor: Emma Cooperby Emma Cooper
31 października, 10:00 PST, 13:00 ESTOctober 31st, 10:00AM PST, 1:00PM EST

Odkryj nowe możliwości usług łączników za pośrednictwem połączeń narzędzia Office Graph.Discover new opportunities in connector services through Office Graph connections! Emma Cooper, menedżer programu w zespole usługi PowerApps, opowie o zupełnie nowych szablonach i zastosowaniach integracji narzędzia Office Graph.Emma Cooper, a Program Manager on the PowerApps team will be sharing brand new templates and usage highlights for Office Graph integration. Zobaczysz, jak użyć tego łącznika, aby łatwo dostarczać klientom zawartość i kontakty w stylu aplikacji Delve, zaczynając od jednego z nowych szablonów i/lub rozszerzając szablon zgodnie z najlepszymi praktykami i wskazówkami Emmy.You'll see how to leverage this connector to bring Delve-like content and contacts to your consumers easily, either by starting with one of the new templates, and/or by extending a template using best practices and tips from Emma. Nie przeocz tego!Don't miss this one!

Kliknij tutaj, aby obejrzeć 31 październikaClick here to watch on October 31st

Przeszłe seminaria internetowePast webinars

Seminaria internetowe dostępne na żądanie po zakończeniu emisji na żywo.Webinars are available on-demand after the live broadcast. Konieczne będzie ponowne wprowadzenie szczegółów rejestracji, a następnie otrzymasz link do nagrania w wiadomości e-mail.Please note that you'll need to re-enter registration details, and then you'll be sent a link to the recording via email.

Seminaria internetowe z serii WprowadzenieGetting Started Webinar Series

Get started with gallery controls (Wprowadzenie do kontrolek galerii)Get started with gallery controls
Autor: Audrie Gordon Zarejestruj się i obejrzyj terazby Audrie Gordon Register and watch now

Get started with formulas in PowerApps (Wprowadzenie do formuł w usłudze PowerApps)Get started with formulas in PowerApps
Autor: Audrie Gordon Zarejestruj się i obejrzyj terazby Audrie Gordon Register and watch now

Get started with forms in PowerApps (Wprowadzenie do formularzy w usłudze PowerApps)Get started with forms in PowerApps
Autor: Audrie Gordon Obejrzyj terazby Audrie Gordon Watch now

Top 5 Tips for Designing Apps that Mean Business (5 najważniejszych porad dotyczących projektowania aplikacji dla firmy)Top 5 Tips for Designing Apps that Mean Business
Autor: Audrie Gordon Obejrzyj terazby Audrie Gordon Watch now

Getting started with PowerApps controls (Wprowadzenie do kontrolek usługi PowerApps)Getting started with PowerApps controls
Autor: Audrie Gordon Obejrzyj terazby Audrie Gordon Watch now

Get started with the Common Data Service (Wprowadzenie do usługi Common Data Service)Get started with the Common Data Service
Autor: Jono Luk Obejrzyj terazby Jono Luk Watch now

Tematy dla profesjonalistówPro Topics

Deploying your PowerApps applications (Wdrażanie aplikacji usługi PowerApps)Deploying your PowerApps applications
Autor: James Oleinik Obejrzyj terazby James Oleinik Watch now

Deep dive on PowerApps formulas (Szczegółowe informacje na temat formuł usługi PowerApps)Deep dive on PowerApps formulas
Autor: Greg Lindhorst Obejrzyj terazby Greg Lindhorst Watch now

Rebuilding an InfoPath Designer form in PowerApps (Przebudowywanie formularza programu InfoPath Designer w usłudze PowerApps)Rebuilding an InfoPath Designer form in PowerApps
Autor: Daniel Christian Obejrzyj terazby Daniel Christian Watch now

Connecting to on-premises data from PowerApps (Łączenie z danymi lokalnymi z usługi PowerApps)Connecting to on-premises data from PowerApps
Autorzy: Archana Nair i Dimah Zaidalkilani Obejrzyj terazby Archana Nair and Dimah Zaidalkilani Watch now

Application Lifecycle with the new Save and publish options in PowerApps (Cykl życia aplikacji z nowymi opcjami zapisywania i publikowania w usłudze PowerApps)Application Lifecycle with the new Save and publish options in PowerApps
Autor: Karthik Bharathy Obejrzyj terazby Karthik Bharathy Watch now

Pro Tips for Connecting to Excel on OneDrive for Business from PowerApps (Profesjonalne porady dotyczące łączenia z programem Excel w usłudze OneDrive dla Firm z poziomu usługi PowerApps)Pro Tips for Connecting to Excel on OneDrive for Business from PowerApps
Autor: Audrie Gordon Obejrzyj terazby Audrie Gordon Watch now

Optimizing Connectors in PowerApps and Microsoft Flow (Optymalizowanie łączników w usługach PowerApps i Microsoft Flow)Optimizing Connectors in PowerApps and Microsoft Flow
Autor: Theresa Palmer-Boroski Obejrzyj terazby Theresa Palmer-Boroski Watch now

Pro Tips for InfoPath Designers Transitioning to PowerApps — Part 1 (Profesjonalne porady dla projektantów InfoPath przechodzących do usługi PowerApps — część 1)Pro Tips for InfoPath Designers Transitioning to PowerApps - Part 1
Autor: Audrie Gordon Obejrzyj terazby Audrie Gordon Watch now

Tematy dla projektantów aplikacjiApp Designer Topics

Look behind the curtain with one of the PowerApps Developers - A closer look at templates: Marie Hoeger (Rzut oka za kulisy z jednym z deweloperów usługi PowerApps — bliższe spojrzenie na szablony: Marie Hoeger)Look behind the curtain with one of the PowerApps Developers - A closer look at templates: Marie Hoeger
Autor: Audrie Gordon Obejrzyj terazby Audrie Gordon Watch now

Rapidly build applications with PowerApps Studio (Szybkie tworzenie aplikacji w programie PowerApps Studio)Rapidly build applications with PowerApps Studio
Autor: Karthik Bharathy Obejrzyj terazby Karthik Bharathy Watch now