Dokumentacja programu Azure PowerShell

Program Azure PowerShell to zbiór poleceń cmdlet umożliwiających zarządzanie zasobami platformy Azure bezpośrednio z wiersza polecenia programu PowerShell. Pogram Azure PowerShell zaprojektowano tak, aby był łatwy do opanowania, ale zapewniał zaawansowane funkcje automatyzacji. Program Azure PowerShell napisano na platformie .NET Standard i działa on z programem PowerShell 5.1 w systemie Windows oraz programem PowerShell 7.x i nowszym na wszystkich platformach.