Nawiązywanie kontaktu z właścicielami pakietuContacting package owners

Aby skontaktować się z właścicielem danego pakietu, przejdź do strony szczegółów pakietu.To contact owner of a particular package, navigate to the package detail page. Brak kontaktu właścicieli łączy na pasku menu po lewej stronie.There is a contact Owners link in the left menu bar. Kliknięcie łącza spowoduje przejście do nowej strony.Clicking on the link will take you to a new page. W tym miejscu możesz wysłać wiadomość.You can send a message from here.