Wymaganie akceptacji licencjiRequire license acceptance

Wymaga zaakceptowania licencji tekst pojawia się na stronie szczegółów elementu dla modułów, które wymagają akceptacji licencji.Require License Acceptance text shows up on item details page for modules that require license acceptance. Licencja dla modułu mogą zostać przejrzane przez kliknięcie linku "Wyświetl License.txt".License for module can be viewed by clicking on 'View License.txt' link.

Wymaganie akceptacji licencji

Użytkownicy otrzymują monit o zaakceptowanie licencji podczas instalowania, zapisywanie lub aktualizowania modułu PowerShellGet lub, w przypadku wdrażania usługi Azure Automation.Users will be prompted to accept the license when installing, saving or updating the module through PowerShellGet or when deploying to Azure Automation.

Wymaganie akceptacji licencji na potrzeby wdrażania w usłudze Azure AutomationRequire License Acceptance on Deploy to Azure Automation

Jeśli moduł jego wdrażanie w usłudze Azure Automation wymaga zaakceptowania licencji, interfejsu użytkownika portalu zostaną wyświetlone powiedzenie zastrzeżenie "ten moduł wymaga zaakceptowania licencji.If the module being deployed to Azure Automation requires license acceptance, portal UI will show a disclaimer saying 'This module requires license acceptance. Klikając przycisk OK, akceptujesz postanowienia licencyjne. "By clicking OK, you are accepting license terms.'

Wdrażanie na platformie Azure Automation, wymaga akceptacji licencji

Więcej szczegółówMore details

Wymaganie akceptacji licencji w PowerShellGet witryny sieci Web usługi Azure AutomationRequire License Acceptance in PowerShellGet Azure Automation website