PLIK READMEREADME

Ten folder zawiera dokumentację dla galerii programu PowerShell.This folder contains the documentation for the PowerShell Gallery. To jest konfigurowany jako oddzielny docset w repozytorium dokumentów programu PowerShell.This is configured as a separate docset within the PowerShell-Docs repo.

Aby dowiedzieć się, jak przyczyniających się do tego zestawu dokumentów, zobacz dokumentację programu PowerShell przewodnikiem współautora.For information about contributing to this docset, see the PowerShell-Docs Contributors Guide.