Microsoft.PowerShell.LocalAccounts

Microsoft.PowerShell.LocalAccounts

Add-LocalGroupMember

Dodaje członków do grupy lokalnej.

Disable-LocalUser

Wyłącza konto użytkownika lokalnego.

Enable-LocalUser

Włącza konto użytkownika lokalnego.

Get-LocalGroup

Pobiera lokalne grupy zabezpieczeń.

Get-LocalGroupMember

Pobiera członków z grupy lokalnej.

Get-LocalUser

Pobiera konta użytkowników lokalnych.

New-LocalGroup

Tworzy lokalną grupę zabezpieczeń.

New-LocalUser

Tworzy konto użytkownika lokalnego.

Remove-LocalGroup

Usuwa lokalne grupy zabezpieczeń.

Remove-LocalGroupMember

Usuwa członków z grupy lokalnej.

Remove-LocalUser

Usuwa konta użytkowników lokalnych.

Rename-LocalGroup

Zmienia nazwę lokalnej grupy zabezpieczeń.

Rename-LocalUser

Zmienia nazwę konta użytkownika lokalnego.

Set-LocalGroup

Zmienia lokalną grupę zabezpieczeń.

Set-LocalUser

Modyfikuje konto użytkownika lokalnego.