Grafika cyfrowa programu PowerShellPowerShell Digital Art

Legendy są prawdziwe! Zaawansowana powłoka, która zapewnia bezpieczny przejściu do chmury. Ale jak?The legends are true! The powerful shell that ensures safe passage to the cloud. But how?

Skorzystaj z grafiki cyfrowej połączonej poniżej.Please enjoy the digital artwork linked below. Zaprezentuj swoje elementy równorzędne, które zostały powierzone za pomocą przewijania Monad!Demonstrate to your peers that you have been entrusted with the Scrolls of Monad!

Grafika informacyjna programu PowerShellPowerShell Infographic

ŹródłoComic

TapetaWallpaper

OgłaszającPoster

Hero programu PowerShellPowerShell Hero

Logo programu Microsoft PowerShell i wskazówki dotyczące grafiki cyfrowejMicrosoft PowerShell Logo and Digital Art Guidelines

Zgodnie z ogólną zasadą strony trzecie nie mogą używać logo firmy Microsoft ani grafiki bez uprawnień.As a general rule, third parties may not use Microsoft logos and artwork without permission. Poniżej przedstawiono ograniczone okoliczności, w których strony trzecie mogą korzystać z logo programu Microsoft PowerShell i kompozycji.The following are the limited circumstances under which third parties may use the Microsoft PowerShell logo and artwork.

  • W celach niekomercyjnych (dokumentacji lub witryny sieci Web) odwołujących się do połączenia za pomocą programu Microsoft PowerShell.For non-commercial purposes (documentation or on a website) that reference your connection with Microsoft PowerShell.

Wszelkie zastosowania poza tymi wskazówkami, zgodnie z ustaleniami firmy Microsoft, są absolutnie zabronione.Any uses outside of these guidelines as determined by Microsoft is strictly prohibited. Nie należy używać logo programu Microsoft PowerShell ani grafiki w produktach, pakietach produktów ani innych usługach firmy, dla których wymagana jest formalna licencja.Do not use the Microsoft PowerShell logo or artwork in products, product packaging, or other business services for which a formal license is required.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo w swoim własnym uznaniu, aby zakończyć lub zmodyfikować uprawnienia do wyświetlania logo lub grafiki, i może zażądać, aby osoby trzecie modyfikowali lub usuwali użycie logo lub kompozycji, które w ramach orzeczenia firmy Microsoft nie są zgodne z tymi wytycznymi lub mogą naruszać prawa firmy Microsoft w logo.Microsoft reserves the right in its sole discretion to terminate or modify permission to display the logo or artwork, and may request that third parties modify or delete any use of the logo or artwork that, in Microsoft's sole judgment, does not comply with these guidelines or might otherwise impair Microsoft's rights in the logo.