Moduł PSWorkflowPSWorkflow Module

Ta sekcja zawiera tematy pomocy dla PSWorkflow moduł, który zawiera polecenia cmdlet, która obsługuje funkcję przepływ pracy programu Windows PowerShell.This section contains the help topics for the PSWorkflow module, which includes cmdlets that support the Windows PowerShell Workflow feature. PSWorkflow moduł jest zainstalowany w środowisku Windows PowerShell.The PSWorkflow module is installed with Windows PowerShell.

Tematy pomocyHelp Topics

Polecenia cmdlet przepływu pracyWorkflow Cmdlets

about_Workflowsabout_Workflows

about_WorkflowCommonParametersabout_WorkflowCommonParameters

about_ActivityCommonParametersabout_ActivityCommonParameters

about_Checkpoint-Workflowabout_Checkpoint-Workflow

about_Foreach-Parallelabout_Foreach-Parallel

about_InlineScriptabout_InlineScript

about_Parallelabout_Parallel

about_Sequenceabout_Sequence

about_Suspend-Workflowabout_Suspend-Workflow

Polecenia cmdlet narzędzia przepływu pracy programu PowerShellPowerShell Workflow Utility Cmdlets