RightIndent, element , Frame, Controls, View

Określa, ile znaków dane są przesunięte w kierunku prawego marginesu. Ten element jest używany podczas definiowania kontrolek, które mogą być używane przez widok.

Schemat

 • Configuration, element
 • ViewDefinitions, element
 • View, element
 • Controls, element
 • Control, element
 • CustomControl, element
 • CustomEntries, element
 • CustomEntry, element
 • CustomItem, element
 • Frame, element
 • RightIndent, element

Składnia

<RightIndent>CharactersToShift</RightIndent>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny RightIndent elementu .

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Brak.

Elementy nadrzędne

Element Opis
Frame, element dla CustomItem, Controls, View Definiuje sposób wyświetlania danych, na przykład przesuwanie danych w lewo lub w prawo.

Wartość tekstowa

Określ liczbę znaków, które mają zostać przesunięte w prawo.

Uwagi

Zobacz też

Frame, element dla CustomItem, Controls, View

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell