Przykłady kodu GetProc01

Oto przykłady kodu dla przykładowego polecenia cmdlet GetProc01. Jest to podstawowy przykład Get-Process polecenia cmdlet opisany w te tematu Creating Your First Cmdlet (Tworzenie pierwszego polecenia cmdlet). Polecenie Get-Process cmdlet jest przeznaczone do pobierania informacji o wszystkich procesach uruchomionych na komputerze lokalnym.

Pełny przykładowy kod można znaleźć w następujących tematach.

Język Temat
C# Przykładowy kod GetProc01 (C#)
VB.NET Przykładowy kod GetProc01 (VB.NET)

Zobacz też

Windows PowerShell — przewodnik programisty

Windows PowerShell SDK